Gent: Persbericht over acties tegen gratis draadloos surfen in Gent.

vrijdag, 17 september 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Stopumts ontving afschrift van onderstaand persbericht:

---------------------------------------------------------------------------

Bron: Beperk de Straling 16 sept. 2010

Persbericht.

Geachte heer burgemeester,
Geacht college van schepenen,
Geachte gemeenteraadsleden,
Geachte pers,

Wij willen vooreerst de heer Daniël Termont, burgemeester van onze stad bedanken voor het begrip inzake onze bezwaren aangaande het proefproject ' gratis draadloos surfen Graslei''. Het siert een burgervader om zich ook in deze materie te verdiepen.

Dergelijke projecten lijken 'hip' of 'up-to-date' en sommige politiek verantwoordelijke mandatarissen denken met het opstarten van deze projecten te scoren bij de jongere bevolking, en dit zonder zich te informeren bij de hoogste adviesorganen die pleiten om een voorzichtige houding aan te nemen inzake blootstelling aan elektromagnetische straling ( hier in dit geval 'gepulste' microgolven) en de bewering (Hoge Gezondheidsraad) dat er voldoende aanwijzingen zijn van biologische en schadelijke effecten voor de gezondheid.

Zonder enig bewijs ( veroorzaker..hier Digipolis) dat deze microgolven onschadelijk zijn voor de gezondheid beslist dit stadsbestuur om de Gentenaar en de terras bezoekers, allen deelnemers aan de gezelligheid, het sociaal leven en het prachtige (stralende) kader van de Graslei ..... bloot te stellen aan een 'stralende' .omgeving.

Nochtans promoot deze stad terecht het verbod op het roken op publieke plaatsen en dit omwille van het feit de mensen te beschermen tegen sigarettenrook. Niet meer of niet min beseft dit stadsbestuur dat personen die niet roken moeten beschermd worden tegen de onvrijwillige inname van sigarettenrook !

Dit stadsbestuur kan dan ook niet ontkennen dat de gewestelijke en federale overheid via stickers de burger informeert of een horecazaak al dan niet roken toelaat. Zo heeft de burger de vrije keuze of hij zich al dan niet actief of passief wil blootstellen aan een schadelijk milieu.
Waarom zou dit stadsbestuur dan wel stralingsverontreiniging toelaten in een gebied waar 97 % van de bezoekers (annex bewoners) niet gebruiker zijn en dit...om een 3,5% laptopfreaks hun plezier te gunnen?

Wij stellen voor, en manen het Gentse stadsbestuur aan, om het project 'gratis surfen Graslei' onmiddellijk te staken.

Indien dit stadsbestuur haar plannen wil doordrukken vragen wij hen, in navolging van het rookverbod, de site 'Graslei' te voorzien van waarschuwingsborden of stickers, om de bezoeker, de passant of de Gentenaar te informeren dat zij zich in een proeftuin begeven (experiment) waarbij zij zich blootstellen aan 'gepulste' microgolven. Dit om de bevolking via informatie en waarschuwing bewust een de keuze te laten of zij zich al dan niet onvrijwillig bloot willen stellen aan gepulste microgolven.

Wij zijn bereid u enkele voorstellen van ontwerp sticker aan te bieden.

Indien dit stadsbestuur echter weigert om het publiek ( en de overgrote meerderheid van niet gebruikers) te informeren via stickers dat zij zich begeven in een proeftuin = experiment, zien wij ons, als vertegenwoordiger van de Gentse bevolking verplicht de Gentenaar te informeren dat zij zich in deze proeftuin, annex stralingsrijk gebied, begeven. Een sticker of affichecampagne is hierin primordiaal.

Wij beschikken reeds over de stickers en waarschuwingsborden en zullen het niet laten uit noodzaak deze te gebruiken.

Met vriendelijke groeten

Jan Allein
Coördinator
Werkgroep Beperk De Straling
Gent
www.beperkdestaling.orgLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie