België: Gratis meting van gsm-stralen rond uw huis.

zaterdag, 10 juli 2010 - Categorie: Berichten Belgie

En natuurlijk voldoet alles ook aan de (verlaagde) emissienormen....

Bron: Nieuwsblad.be 10 juli 2010

Gratis meting van gsm-stralen rond uw huis

Auteur: bm

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft elke burger de kans om gratis de gsm-straling rond zijn huis te laten meten. 'Wij verwachten niet dat dit tot een stormloop zal leiden', zegt woordvoerder Patrick Verstuyft.


De maatregel gaat dit najaar in. 'Als er te veel aanvragen binnenkomen, wordt een selectie gemaakt', beklemtoont Verstuyft. 'Wie in de buurt van een zendmast woont, komt vanzelfsprekend als eerste aan bod.' De gratis meting komt er op vraag van een aantal adviesraden, die vinden dat de burger het recht heeft op de hoogte te zijn van de hoeveelheid straling rond zijn huis. Schauvliege sluit er een akkoord voor met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). 'Zij zijn meer gespecialiseerd in dergelijke metingen dan onze eigen milieudiensten', zegt Verstuyft.

De Vlaamse regering keurde gisteren de nieuwe stralingsnormen goed waaraan Schauvliege al maanden aan het werken is. 'De Vlaamse norm wordt zowat de strengste in de wereld', stelt de minister. Vroeger werden de stralingsnormen geregeld door Belgische wetgeving, maar het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de gewesten bevoegd zijn. Daardoor gelden nu andere normen in Brussel, Wallonië en straks ook Vlaanderen.

Net als vroeger mag ook in de toekomst in geen enkele woning, school, of kinderdagverblijf de gecumuleerde straling hoger liggen dan 20,6 volt per meter. Schauvliege voegt daar nu nog aan toe dat geen zendmast in zo'n omgeving meer dan 3 volt per meter mag uitzenden. De norm van 20,6 per meter is volgens Schauvliege zowat de strengste in de wereld: in de meeste Europese landen is 41,2 volt toegelaten, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft.

Gevolgen?

De nieuwe stralingsnormen zijn goed bevonden door allerlei adviesinstanties. Zij beklemtoonden ook dat ze ongeruste burgers de kans willen geven om gratis metingen te laten doen. Schauvliege heeft nu beslist daarop in te gaan. Haar voorstel moet wel nog voor advies naar de Raad van State. Schauvliege hoopt dat het in het najaar van start kan gaan.

Volgens Belgacom zijn de gevolgen van de nieuwe normen nog niet duidelijk. 'De Belgische normen van vroeger waren ook al streng. Het valt niet uit te sluiten dat we zendmasten zullen moeten bijplaatsen als de huidige minder sterk mogen zijn. In Brussel weten we al dat we door de strengere normen vijftien procent meer zendmasten moeten plaatsen. Voor Vlaanderen moeten we dat nog bestuderen', zegt Frédérique Verbiest. ()

Voor het origineel zie:
www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G6G2SNIMG .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie