StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
België: Hoogleraar kankerpreventie pleit in adviesraad tevergeefs voor lagere stralingsnorm.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

België: Hoogleraar kankerpreventie pleit in adviesraad tevergeefs voor lagere stralingsnorm.
dinsdag, 08 juni 2010 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: De Standaard 7 juni 2010

BRUSSEL - In de adviesraad staat de Gentse professor Van Larebeke alleen met zijn vraag naar een strengere norm.

Professor Nik Van Larebeke, kankerpreventiespecialist van de Universiteit Gent, kan zich niet vinden in een ontwerpadvies van de adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG), waar hij lid van is. Die raad moet zich uitspreken over een ontwerpbesluit van de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V) waarin een stralingsnorm opgelegd wordt. Die bedraagt 3 volt per meter per antenne. De oude federale norm van 20,6 volt per meter gecumuleerd voor alle bronnen blijft behouden.

Het ontwerpadvies vraagt wel het voorzorgprincipe toe te passen en de industrie te stimuleren technologie met een lagere straling te ontwikkelen. Maar het spreekt zich niet uit over de hoogte van de normen. ‘Er is nochtans genoeg wetenschappelijke grond om de norm te verstrengen', vindt Van Larebeke. ‘Een cumulatieve norm van 6 volt per meter is haalbaar. Binnenshuis zou dat 0,6 volt per meter moeten bedragen.'

Maar hij staat alleen met zijn dissidente stem. Er zijn maar twee artsen in de raad en Van Larebeke is de enige specialist ter zake.

‘Het is nog maar een ontwerp, tegen eind juni wordt het advies goedgekeurd', zegt de secretaris van de WGG-raad die alle commentaar nu voorbarig noemt. Van Larebekes mening zou als afwijkend minderheidsstandpunt toegevoegd kunnen worden.

De Milieu- en Natuurraad (Mina) en de Sociaal-economische raad (Serv) zouden zich bij het advies aansluiten.

De Vlaamse parlementsleden zitten te wachten op het advies om het ontwerpbesluit en het voorstel van decreet te bespreken. Hermes Sanctorum (Groen!), die een eigen voorstel van decreet met een strengere norm had ingediend, is teleurgesteld. ‘We wilden van de gezondheidsraad één ding weten en dat was of de voorgestelde norm deugt. Nu dreigt dat onbeantwoord te blijven.'

Voor het originele bericht zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=542R5I6L .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer