Belgi: Hoogleraar kankerpreventie pleit in adviesraad tevergeefs voor lagere stralingsnorm.

dinsdag, 08 juni 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: De Standaard 7 juni 2010

BRUSSEL - In de adviesraad staat de Gentse professor Van Larebeke alleen met zijn vraag naar een strengere norm.

Professor Nik Van Larebeke, kankerpreventiespecialist van de Universiteit Gent, kan zich niet vinden in een ontwerpadvies van de adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG), waar hij lid van is. Die raad moet zich uitspreken over een ontwerpbesluit van de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V) waarin een stralingsnorm opgelegd wordt. Die bedraagt 3 volt per meter per antenne. De oude federale norm van 20,6 volt per meter gecumuleerd voor alle bronnen blijft behouden.

Het ontwerpadvies vraagt wel het voorzorgprincipe toe te passen en de industrie te stimuleren technologie met een lagere straling te ontwikkelen. Maar het spreekt zich niet uit over de hoogte van de normen. Er is nochtans genoeg wetenschappelijke grond om de norm te verstrengen', vindt Van Larebeke. Een cumulatieve norm van 6 volt per meter is haalbaar. Binnenshuis zou dat 0,6 volt per meter moeten bedragen.'

Maar hij staat alleen met zijn dissidente stem. Er zijn maar twee artsen in de raad en Van Larebeke is de enige specialist ter zake.

Het is nog maar een ontwerp, tegen eind juni wordt het advies goedgekeurd', zegt de secretaris van de WGG-raad die alle commentaar nu voorbarig noemt. Van Larebekes mening zou als afwijkend minderheidsstandpunt toegevoegd kunnen worden.

De Milieu- en Natuurraad (Mina) en de Sociaal-economische raad (Serv) zouden zich bij het advies aansluiten.

De Vlaamse parlementsleden zitten te wachten op het advies om het ontwerpbesluit en het voorstel van decreet te bespreken. Hermes Sanctorum (Groen!), die een eigen voorstel van decreet met een strengere norm had ingediend, is teleurgesteld. We wilden van de gezondheidsraad n ding weten en dat was of de voorgestelde norm deugt. Nu dreigt dat onbeantwoord te blijven.'

Voor het originele bericht zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=542R5I6L .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie