Zendmast voor mobieltje moet zich aan norm houden

woensdag, 28 april 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: De Standaard 28 april 2010

Zendmast voor mobieltje moet zich aan norm houden

Auteur: Tom Ysebaert

Vlaanderen heeft een norm voor gsm-straling. Van de strengste ter wereld, claimt de minister. Maar het kan nog lager, zegt een expert.

Gaat de nieuwe stralingsnorm veel veranderen?

Het heeft even geduurd maar nu is er een Vlaamse norm die de zendsterkte van gsm-masten inperkt. Tenminste, er is een principieel besluit van de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V). Het besluit zou ?tegen de zomervakantie' definitief uitgewerkt zijn.

De nieuwe norm is 3 volt per meter (V/m) per antenne, per technologie (gsm, UMTS, 3G), per operator (Proximus, Base, Mobistar). Radio en tv krijgen een uitzondering. Een en ander geldt alleen aan wat ?verblijfplaatsen' genoemd wordt: woningen, bedrijven, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen.

Elders geldt de cumulatieve norm ? de samentelling van alle stralingsbronnen ? en die ligt op 20,6 V/m, dezelfde als de federale norm voordien. Ter vergelijking: Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben een cumulatieve norm van 41,2 V/m.

In Brussel geldt 1,5 V/m per operator en een cumulatieve norm van 3 V/m. Maar die wordt nog niet toegepast. Walloni? heeft dan weer geen cumulatieve norm.

Schauvliege maakt zich sterk ?dat er een evenwicht is gevonden tussen gezondheid en technische haalbaarheid.' Ze heeft aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de internationale stralingscommissie ICNIRP gevolgd.

De oppositie, met name Groen!, vindt Schauvlieges ontwerpbesluit te mager. De partij diende een decreet in met een strengere norm. Groen! wil een totaalnorm van 3 V/m en 0,6 V/m aan onder meer scholen, zoals in Salzburg.

?In Salzburg wordt die nergens gehaald', reageert Schauvliege. ?Het gaat om een aanbeveling van de stad, de nationale Oostenrijkse norm geldt er. Een norm van 0,6 V/m zou een spectaculaire toename van het aantal masten met zich brengen om dezelfde dekking te krijgen.'

Is de Vlaamse norm nu streng genoeg of niet? ?Het is een van de strengste internationaal', bevestigt Guy Vandenbosch, stralingsdeskundige aan de KU Leuven. ?Er zijn geen sluitende bewijzen dat gsm-straling schade aan het menselijk lichaam aanricht. Maar we weten niet wat het op de langere termijn ? binnen veertig, vijftig jaar ? zal geven. Zolang er onzekerheid bestaat zouden we best uit voorzorg het alata-principe toepassen: as low as technically achievable, zo laag als technisch doenbaar. En dan kan de norm nog wat lager dan 3 V/m. Ons lab doet geregeld metingen en we merken dat we daar vandaag al vaak onder zitten in Vlaanderen. 0,6 lijkt dan weer ondoenbaar.'

De operatoren klagen alvast niet. ?De nieuwe Vlaamse norm is zowel technisch als commercieel haalbaar,' laat Jan Margot van Proximus (Belgacom) weten.

Staan er straks veel meer masten?

?Deze nieuwe regelgeving vergt geen bouw van nieuwe zendstations', zegt Margot. Er zal wel een inhaalbeweging plaatsvinden. Door het juridische vacu?m werden er geen bouwvergunningen voor nieuwe zendmasten meer uitgereikt. De ambtenaren hadden geen kader om een aanvraag te toetsen op gezondheidsaspecten. Dat kan nu wel. De aanvragen die zijn blijven liggen, zullen opgevist worden. ?Maar ook deze beweging blijft beperkt', zegt Margot.

Om de Brusselse norm te halen, voorspellen de operatoren dat er zowat 400 antennes moeten bijkomen.

De Vlaamse overheid sluit een samenwerkingsovereenkomst met het federale BIPT om de straling te controleren. Burgers die zich zorgen maken over verhoogde straling kunnen een meting vragen.

Moeten we gsm'en mijden?

Veel specialisten wijzen erop dat de straling die we slikken van het apparaatje veel groter is dan die van een antenne. ?5.000 tot 7.000 keer hoger', zegt Vandenbosch. Maar we bellen slechts korte tijd en de blootstelling duurt dus minder lang dan die van een mast.

Zeker het moment dat het toestel verbinding zoekt, piekt de straling. Even wachten voor je je toestel aan je oor zet tot de verbinding gemaakt is, helpt al.Schauvliege herhaalde gisteren het algemene advies om het mobiel bellen te beperken, zeker jonge kinderen zouden niet of zo weinig mogelijk met een gsm omgaan.

Voor het originele artikel zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=IU2PHLB8 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie