Nieuwsbrief van Beperk de Straling.

vrijdag, 16 april 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Van onze Belgische collega's van Beperk de Straling ontvingen wij onderstaande interessante Nieuwsbrief:

Beperk de Straling - Nieuwsbrief april 2010

U vindt deze nieuwsbrief ook als PDF in bijlage terug.

INHOUD:

1. Vlaamse stralingsnorm in de maak
2. Website BDS
3. Vierde operator waarschijnlijk voor september
4. Nieuw boek over stralingsgevaar
5. Sensibiliseringsactie op Franse school
6. Colloquium Groen! over elektromagnetische straling
7. Treinramp Buizingen: storing door elektromagnetische velden?


1. Vlaamse stralingsnorm in de maak

Vrijdag 2 april 2010 gaf de Vlaamse regering haar eerste principiŽle goedkeuring aan de stralingsnorm voorgesteld door Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Het ontwerp van besluit gaat nu nog voor advies naar de SERV, de MiNa-raad en de strategische adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.

Het gaat om een norm van 3 volt per meter PER ANTENNE en een cumulatieve norm van 20,6 volt per meter.

De Minister beweert dat het gaat om Ďeen van de strengste normen ter wereldí en in de krant de metro lazen we onzin als ĎSchauvliege besliste om de straling van gsm-masten te verminderení. In realiteit verandert er hoegenaamd niets tegenover de vroegere federale norm en de huidige stralingsniveaus zullen absoluut niet verminderen. De norm is louter bedoeld om de mobiele operatoren en andere antenne-uitbaters de vrijheid te geven om te doen wat ze willen.

In onze nieuwsbrief van februari 2010 (nieuwsbericht 25/01 op de site) maakten wij al duidelijk dat deze norm onambitieus en totaal ontoereikend is. Wel stelden al dat Schauvliege zich enkel baseerde op consultaties met de telecomoperatoren en andere uitbaters van zendmasten.

En Schauvliege heeft zich willoos neergelegd bij de wil van die industriŽle drukkingsgroepen. Wij kregen een vertrouwelijk document van een verenging van radio-amateurs in handen waarin ze zichzelf op de schouder kloppen omdat ze een Ďstrenge, compromisloze houdingí hebben aangenomen en omdat de nieuwe lakse norm onder meer het resultaat is van hun effectieve lobby-inspanningen. Uit dit document blijkt ook hoe nauw dit soort belangengroeperingen betrokken werden bij het opstellen van de norm, terwijl een burgergroepering als Beperk de Straling genegeerd wordt alsof we niet bestonden.

Bovendien probeert Schauvliege deze norm nu op een arrogante en ondemocratische manier door te drijven.

In een democratie zou het parlement de belangrijkste wetgever moeten zijn (wetgevende macht), omdat daar de rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers van het volk zetelen. De regering met zijn ministers heeft dan als taak om de door het parlement opgestelde wetgeving uit te voeren (uitvoerende macht).

Nu is het zo dat het parlement reeds vorig jaar in een resolutie te kennen gaf dat het een cumulatieve norm wou van 3 V/m (een totaalnorm dus voor de straling van alle antennes samen, gťťn norm per antenne). Recent stelde parlementslid Hermes Sanctorum (Groen!) ook een decreetsvoorstel op waarin voor diezelfde norm van 3 V/m wordt gepleit.

Naar aanleiding van dit voorstel werden in het Vlaams Parlement een aantal hoorzittingen gepland over welke norm haalbaar is. Op 30 maart vond de eerste hoorzitting plaats, waarin de Brusselse administratie uitlegde hoe zij de Brusselse norm van 3 V/m (niet per antenne maar voor (bijna) alle antennes samen!) praktisch toepassen en waarin ze duidelijk maakte dat zoín norm zelfs in een druk stedelijk gebied als Brussel perfect haalbaar is. Ook de operatoren en een elektrotechnisch ingenieur kwamen tijdens de zitting aan het woord en ook zij stelden dat een norm van 3 V/m werkbaar en aanvaardbaar is. Als zelfs de operatoren het al zeggen!

Maar het blijkt Minister Schauvliege allemaal niet zo te interesseren. Het is verbijsterend dat de Minister niet eens de moeite nam om de genoemde hoorzitting bij te wonen. Ze negeert op een bijzonder arrogante manier de democratische wil van het parlement en probeert nu snel snel haar norm te laten goedkeuren door de regering, langs het parlement om.

U kunt uw onvrede over deze bedenkelijke praktijken en de ontoereikendheid van de voorgestelde norm uiten via het emailadres: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Zie ook de info op Schauvliegeís website:
www.jokeschauvliege.be/pers/jokeindepers/straling_van_gsm_masten_krijgt_strengere_norm_in_vlaanderen/


2. Website

Wegens serverproblemen zult u voorlopig geen nieuwsberichten meer terugvinden op onze website. Een nieuwe en sterk verbeterde website is echter in aanmaak en zal weldra gelanceerd worden. Wij houden u op de hoogte!


3. Vierde operator waarschijnlijk voor september

Zie datanews.rnews.be/nl/news/90-14-29161/bipt---vierde-gsm-operator-is-levensvatbaar-.html

Telenet heeft interesse om de nieuwe 4de mobiele operator te worden. U kunt onderstaand protestmailtje indienen via het online klachtenformulier op www.telenet.be/formhandler/form.do?form=algemeen_klacht@shiva&locale=nl en mailen naar de topman van Telenet duco.sickinghe@telenetsolutions.be

---
Beste,

(Als Telenet-klant) zou ik mijn ongenoegen willen uiten over het feit dat jullie ambities hebben om de vierde mobiele operator te worden in dit land. Ook jullie testen met Ďsupersnel mobiel internetí stuiten mij tegen de borst.

Zoals jullie weten of zouden moeten weten is er een toenemend aantal wetenschappelijke aanwijzingen dat de straling uitgezonden door antennes voor mobiele toepassingen zeer schadelijk is voor de gezondheid.

Een extra operator zou enkel zorgen voor nog meer straling en nog meer mensen die gezondheidsschade ondervinden. Ik zou jullie dan ook ernstig willen oproepen om die vierde licentie te laten wat ze is en ons niet nog meer te gaan bestralen.

Met vriendelijke groet,
---


4. Nieuw boek over stralingsgevaar

Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij
Auteur: Patrick Vanden Berghe

ďDit boek vertelt het merkwaardige relaas van Patrick Vanden Berghe. Hij werkte jarenlang in een met radioactief gips vervuild bureau en kwam daarna ook nog eens terecht in een appartementsgebouw met gsm-antennes op het dak. Hij werd ziek en startte een queeste naar de oorzaak van zijn aandoening. Zijn bevinding is bloedstollend. Hij wijt zijn ziekte aan de synergie van zijn ongezonde werk- en woonomgeving. Ongeloofwaardig? Onafhankelijke wetenschappers denken nochtans in dezelfde richting. De auteur is niet de eerste die ziek is geworden door onder een gsm-antenne te wonen.
Stralingsgevaar! is ook een pleidooi voor een volwaardige omgevingsgeneeskunde. Want te veel aan moderne beschavingsziekten lijdende mensen krijgen een verkeerde behandeling. Een moderne dokter zou eigenlijk de radioactieve en elektromagnetische straling moeten meten op de plaats waar zijn patiŽnt woont of werkt.Ē

Meer info:
www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789064455650

Lees ook het artikel uit Humo over dit boek:
www.next-up.org/pdf/HUMO_Patrick_Vanden_Berghe_Doodziek_onder_de_GSM_23_03_2010.pdf


5. Sensibiliseringsactie op Franse school

De Franse burgergroepering ĎA nous díagirí (ĎAan ons om iets te doení) beseft dat we van de overheid niet al te veel moeten verwachten inzake voorlichting over de risicoís van gsm-gebruik.

Ze zette daarom zelf een sensibiliseringsactie op touw. Gedurende een dag gingen ze in een Franse school van klas tot klas om de leerlingen voor te lichten over een verantwoord gsm-gebruik. Ze hadden een meetapparaat bij zich waarmee ze de straling zichtbaar en hoorbaar konden maken. Dit bleek de leerlingen toch wel aan het denken te zetten.

Een verslag op de Franse televisie vindt u hier:
www.next-up.org/Newsoftheworld/SchoolsEcoles.php# 1

In Brussel namen burgers eveneens het initiatief om op straat pamfletjes met 10 tips voor een verantwoord gsm-gebruik uit te delen.

Heeft u ook zin om dergelijke pamfletjes te verspreiden? Mail ons voor het Word-bestand.


6. Colloquium Groen! over elektromagnetische straling

Vrijdag 19 maart 2010 organiseerde Groen! Plus samen met Groen parlementslid Hermes Sanctorum een colloquium in het Vlaams Parlement.

De uitgenodigde sprekers waren Prof. Stefaan van Gool, Jan Allein (woordvoerder Beperk de Straling), Roger Pauly (voorzitter van de Gezinsbond) en Hermes Sanctorum zelf.

Het verslag vindt u terug hier:
www.groen-plus.be/nationaal/straling.htm

De aankondiging hier: www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/4536/belgi%EB_colloquium_(wetenschappelijk_gesprek)_in_het_vlaamse_parlement.


7. Treinramp Buizingen: storing door elektromagnetische velden?

Had de treinramp in Buizingen te maken met elektromagnetische velden die de apparatuur verstoorden?

Next-Up stelde er een dossier over samen:
www.next-up.org/Newsoftheworld/Accident_trains_Buizingen.php#1

Zie ook www.tijd.be/nieuws/binnenland/-Sein_Buizingen_tilt_door_magnetisch_veld_TGV-.8892711-438.art

Stralende groeten,
Het Beperk de Straling-teamLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie