Minister Jo Vandeurzen waarschuwt: 'Straling verhoogt kans op leukemie'

donderdag, 18 maart 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Gerelateerd artikel: Folders/2856/redir .

Opm. Stopumts: In Belgi durft de overheid haar burgers tenminste wel te informeren over gezondheidsproblemen bij (in dit geval laagfrequente) elektromagnetische velden:

Bron: Het Nieuwsblad be 18 maart 2010

minister Jo Vandeurzen waarschuwt: 'Straling verhoogt kans op leukemie'

'Ga niet met kleine kinderen onder hoogspanningslijn wonen'

Auteurs: Koen Baumers en Frans De Smet

'Al drie buren kregen kanker''Je voorkomt beter dat kinderen langdurig blootgesteld worden aan de magnetische velden van hoogspanningslijnen.' Die waarschuwing stuurt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de wereld in, want de straling zou de kans op leukemie bij kinderen verhogen.
De elektromagnetische straling rond hoogspanningslijnen is zo hoog dat wetenschappers al jaren waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Nu volgt ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die stelling. Op een parlementaire vraag van zijn partijgenote Valerie Taeldeman antwoordt hij dat het best voorkomen wordt dat kinderen 'langdurig worden blootgesteld aan de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen'.

'Het is niet zeker dat er een gezondheidsrisico is, maar je kan het maar beter vermijden', zegt minister Vandeurzen via zijn woordvoerder aan onze krant. 'Vooral als je met kleine kinderen en baby's in de buurt van zo'n kabel gaat wonen, stel je hen vele jaren bloot aan die straling. Dat is niet aangewezen.'

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie adviseerde al eerder om woningen, scholen en crches niet in de buurt van dergelijke magnetische velden te plaatsen. 'Een crche kan wel, omdat een kind daar geen jaren woont', klinkt het bij Vandeurzen. 'Maar ook dat is niet aan te raden.'

Leukemie

Het is een verontrustende boodschap, want in Vlaanderen staan er tussen de 17.000 en de 25.000 woningen in de onmiddellijke omgeving van zulke kabels. De magnetische straling is in die huizen groter dan de kritieke grens van 0,4 microtesla, de eenheid waarin straling wordt uitgedrukt. Wetenschappers zijn dan ook blij met de waarschuwing van Vandeurzen. 'Er is een verband tussen de aanwezigheid van die straling en kinderleukemie', zegt professor Luc Verschaeve, verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. 'Het is nog niet bewezen dat het oorzaak en gevolg is, maar het verband is te duidelijk om te negeren. Het zijn kinderen tussen 0 en 15 jaar die risico lopen, maar het risico is uiteraard het grootst als je er al van bij de geboorte woont en dus jaren aan die straling wordt blootgesteld.'

'Het is een heel goede zaak dat hier eindelijk aandacht voor komt', zegt ook stralingsdeskundige Gilbert Decat. Hij publiceerde al in 2003 een verontrustende studie over de hoogspanningslijnen in Vlaanderen. 'Iedereen heeft het tegenwoordig over gsm-masten, waardoor mensen het probleem met hoogspanningslijnen vergeten. Jonge gezinnen die een huis of een stuk grond willen kopen, moeten op voorhand weten dat het risico bestaat.'

Niet verbieden

De cijfers zijn erg verontrustend: bij hoogspanningslijnen van 380.000 volt is de magnetische straling zelfs te hoog op 80 meter afstand van de kabels. Is het dan niet beter om mensen gewoon te verbieden om in de buurt van een hoogspanningslijn te gaan wonen? 'De internationale normen daarvoor liggen op 100 microtesla, hier spreken we van 0,4 microtesla', zegt Verschaeve.

'Als er een oorzakelijk verband is, zorgt dat in Vlaanderen voor n extra geval van kinderleukemie om de twee jaar. Het is te veel om te negeren, maar het heeft ook weinig zin om miljarden te investeren en die mensen allemaal te laten verhuizen of al die kabels onder de grond te stoppen. Een vrijblijvende waarschuwing als deze is dan beter.'

Hoogspanningsnetbeheerder Elia is zich bewust van de gevaren en werkt samen met een groep wetenschappers die de stralen onderzoeken en hun bevindingen aan Elia overmaken. De Vlaamse regering gaf strenge richtlijnen voor de plaatsing van nieuwe lijnen.

Voor het originele artikel zie:
www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G9D2NN0TB&subsection=156 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie