Minister van Onderwijs ''Extra voorzichtig met Gsm-masten in de buurt van scholen''.

zaterdag, 05 december 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Gsm-masten in de buurt van scholen: extra voorzichtigheid geboden (Smet)

Bron: Beperk de Straling 5 dec. 2009

BRUSSEL 03/12 (BELGA)
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a)
gaat zijn collega van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aanmanen om
bij het vastleggen van stralingsnormen voor gsm-masten extra
voorzichtigheid aan de dag te leggen in de buurt van scholen. Dat antwoordde
hij donderdag in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement op
een vraag van Marleen Vanderpoorten (Open Vld).

Vanderpoorten uitte haar bezorgdheid over het feit dat er in Vlaanderen zo'n 65
gsm-masten bovenop scholen geplaatst zijn. Ze vroeg zich af of het
''als voorzorgsmaatregel'' niet aangewezen zou zijn om de plaatsing van
gsm-masten te verbieden in de buurt van scholen. ''Het is nog niet
bewezen dat de straling van gsm-masten schadelijk is, maar het is ook
nog niet bewezen dat dat nt gevaarlijk is,'' benadrukte ze.

CD&V en Groen! traden Vanderpoorten bij. Kris Van Dijck van N-VA
stelde zich terughoudender op en wees op de consequenties van een
eventueel plaatsingsverbod in de buurt van scholen. ''Als we antennes bij
scholen verbieden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn, moeten we ze ook
verbieden in woonwijken, bij ziekenhuizen, rusthuizen...'', wierp
hij op.

Minister Smet wees erop dat de discussie over de plaatsing van
gsm-masten eerder thuishoort bij Leefmilieu. Hij gaf aan dat minister
van Leefmilieu Schauvliege op dit moment werkt aan een reglementering
voor straling van onder meer gsm-masten. Hij zal zijn
collega-minister aanmanen om bij het vastleggen van stralingsnormen rekening te
houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen (in scholen en crches)
en zieken (in zieken- en rusthuizenLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie