Belasting op gsm-masten in Leuven

dinsdag, 21 april 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: HLN.be 20 april 2009

Nieuw reglement voor belasting op gsm-masten in Leuven

Leuven voert een nieuw belastingreglement in voor gsm-masten. In oktober 2008 vernietigde de Raad van State het reglement dat sinds 2001 in Leuven van kracht was. Het stadsbestuur stortte hierop de 2 miljoen euro terug die de operatoren tot dusver betaalden. De belasting bedraagt zoals voorheen 2.500 euro per mast.

''Het probleem was dat de Raad van State onze definitie van mast onvoldoende duidelijk vond. Nu hebben we het reglement van Schelle overgenomen, dat de toets van de Raad van State al met succes doorstond'', aldus schepen van Financiën Dirk Vansina (CD&V). In het nieuwe reglement staat dat de mast op een constructie van minimaal 20 meter hoog geplaatst moet zijn.

Leuven wil dergelijke constructies belasten omdat ze ''de vrije open ruimte bederven en als landschapsverstorend worden ervaren''. Masten of pylonen die dienen voor het voortbrengen van energie, zoals windmolens, worden vrijgesteld van belasting ''omdat het landschapsverstorende element ruimschoots gecompenseerd wordt door het milieuvriendelijke aspect ervan''. (belga/ka)

Voor het originele bericht zie:
www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/825274/2009/04/20/Nieuw-reglement-voor-belasting-op-gsm-masten-in-Leuven.dhtml .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie