Milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu wil voorzorgsbeginsel m.b.t. elektrosmog

vrijdag, 10 april 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Bond Beter Leefmilieu 9 april 2009

IEW lanceert petitie tegen elektrosmog
Share

Inter-Environnement Wallonie, de Waalse zusterorganisatie van Bond Beter Leefmilieu, lanceert een petitie om de normen voor elektromagnetische straling aan te scherpen. Er is nog heel wat wetenschappelijke discussie over de juiste impact van elektromagnetische golven op de gezondheid. Diverse onderzoeken getuigen echter van mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Deze aanwijzingen moeten ons tot de grootste voorzichtigheid aanzetten. De petitie vraagt daarom dat het voorzorgsbeginsel wordt toegepast.

Sinds 15 januari is de bevoegdheid om normen voor straling van GSM-zendmasten vast te leggen, geregionaliseerd. De Brusselse norm van 3 volt/meter is op dit moment de strengste. Het Vlaams parlement vroeg in een recente resolutie om ook de norm voor Vlaanderen aan te scherpen tot 3 volt per meter. Vandaag geldt in Vlaanderen, net als in Wallonië, een norm van 20 volt/meter.

Met de petitie wordt opgeroepen om in de drie regio's eenzelfde norm vast te stellen, gebaseerd op de Brusselse norm. Deze norm moet in de toekomst verder aangescherpt worden tot 0.6V/m, zodat alle risico's voor de gezondheid worden uitgeschakeld.

Petitie: www.iewonline.be/spip.php?article2973

Resolutie Vlaams parlement: jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g1996-3.pdf

Voor het origineel zie:
bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/413/11040 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie