Nieuwe Brusselse stralingsnorm is perfect haalbaar

zaterdag, 21 maart 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Stopumts ontving uit Belgi het volgende persbericht:

Gemeenschappelijk persbericht Beperk de Straling en Teslabel:

Nieuwe Brusselse stralingsnorm is perfect haalbaar

Brussel, 7 maart 2009 De telecomoperatoren lieten vorige week nogmaals hun onvrede blijken over de Brusselse stralingsnorm die vanaf 14 maart 2009 teruggebracht wordt naar 3 Volt per meter (V/m). Volgens de operatoren zou deze strengere norm de kwaliteit van mobiele netwerken in het gedrang brengen en zou het leiden tot de plaatsing van 400 extra antennes.

De organisaties Beperk de Straling en Teslabel (1) stellen echter dat de nieuwe norm perfect haalbaar is. Zelfs zonder extra antennes zullen mensen nog probleemloos met de gsm kunnen bellen.

De strengere Brusselse norm komt geen moment te vroeg. Steeds meer mensen rapporteren gezondheidsproblemen als gevolg van de toenemende stralingsniveaus en ook in de wetenschappelijke wereld klinkt de roep om strengere normen steeds luider.

Bovendien is een strengere stralingsnorm technisch perfect haalbaar. Jan Allein, woordvoerder van Beperk de Straling: Gsms hebben in feite heel weinig straling nodig om te kunnen functioneren; een stralingsniveau van 0,006 V/m of zelfs lager is al voldoende. In Salzburg (Oostenrijk) hanteert men al langer een veel strengere norm (0,06 V/m) en mensen kunnen daar nog probleemloos met hun gsm bellen. In weerwil van de paniekzaaierij door de operatoren zal de nieuwe norm van 3 V/m mensen dus absoluut niet verhinderen met de gsm te bellen.

Ook de claims van de operatoren dat honderden extra antennes zullen nodig zijn om de norm te halen, zijn overdreven volgens Beperk de Straling en Teslabel. Een strengere norm vereist dat antennes gaan werken met een lager vermogen (en dus minder krachtig straling uitzenden). De operatoren stellen dat er meer antennes nodig zijn om dit lagere vermogen te compenseren. Het Nederlandse Kennisplatform Veilig Mobiel Netwerk echter stelt dat het volstaat om de bestaande antennes hoger te plaatsen (2). Ook de praktijk in Oostenrijk en Zwitserland bevestigt dit. Het signaal uitgezonden door hoger geplaatste antennes kan veel verder reiken en wordt het minder gehinderd en afgezwakt door omringende gebouwen.

Beperk de Straling meent dat de strengere Brusselse norm een eerste stap is in de goede richting, maar dat meer maatregelen nodig zijn om paal en perk te stellen aan de steeds toenemende stralingsbelasting van de bevolking. In de toekomst moet gevolueerd worden naar een norm van 0,6 V/m, zoals naar voor geschoven wordt in het wetenschappelijke rapport van de BioInitiative-werkgroep (3). Ook zouden er in de stad stralingsarme woningen gecreerd moeten worden ter accommodatie van elektrogevoelige personen.

Voetnoten:

(1) Beperk de Straling en Teslabel zijn respectievelijk een Vlaamse en een Waalse/Brusselse groepering van burgers die bevolking, artsen en politici wil informeren en sensibiliseren over de gezondheidseffecten van hoogfrequente, gepulste elektromagnetische straling.

Beperk de Straling: www.beperkdestraling.org
Teslabel: www.001.be.cx en www.teslabel.be

(2) zie www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info .

(3) www.bioinitiative.org

Gerelateerde berichten:
Berichten%20Internationaal/3435 .
Berichten%20Internationaal/3395 .
Berichten%20Internationaal/3357 .
Berichten%20Internationaal/3314 .
Berichten%20Internationaal/3237 .
Berichten%20Internationaal/3238 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie