Geen controle meer op gsm-straling in België.

donderdag, 19 maart 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: IT Professional 19 maart 2009

België controleert gsm-straling niet

Auteur: Karsten Lemmens

Sinds 15 januari geen enkele controle meer — Sinds 15 januari is er in België geen enkele stralingscontrole van gsm-zendmasten meer gebeurd. Het federale controleorgaan is met die taak gestopt, omdat het plots haar bevoegdheid niet meer is. En de regio's hebben geen alternatief voorzien.
Telecomregulator BIPT, een federale instelling, voert sinds jaar en dag de controle van gsm-zendmasten uit. Zo moeten de ingenieurs nagaan of er niet aan een te hoog vermogen wordt gewerkt, zodat de volksgezondheid niet geschaad wordt. Maar die controles vinden al twee maanden niet meer plaats.
'Sinds 15 januari heeft het BIPT geen enkele controle meer uitgevoerd', zegt ingenieur David Erzeel. Dat komt door een arrest van het grondwettelijk hof dat stelt dat stralingsnormen een gewestelijke materie zijn geworden. Maar het BIPT is een federale instantie.
'Wij kunnen geen officiële documenten opstellen als we het risico lopen dat ze later ongrondwettelijk zullen worden verklaard', stelt Erzeel. 'Daardoor zijn we sinds 15 januari geen enkele keer ter plaatse geweest.'
Regio’s blijven doof voor oproep

De ingenieur stelt dat er werd gehoopt op een eigen initiatief van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar die initiatieven bleven uit. 'We hoopten dat de gewesten zelf instellingen zouden oprichten, maar daar wachten we nu al twee maanden op. Ondanks herhaaldelijke vragen van het BIPT ontvangen wij geen teken van leven.'
Het enige gewest dat er wel mee bezig is, is Brussel. Daar heeft het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) de materie naar zich toe getrokken. 'Maar zij hebben die expertise niet in huis', stelt Erzeel. Daarom zou de BIM om de haverklap op de deur van het BIPT staan kloppen, vragend om hulp.
In Vlaanderen en Wallonië is er helemaal niks aan het gebeuren. Het is nu de bevoegdheid van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V), maar zij heeft nog niets ondernomen, en bij het BIPT leeft de indruk dat er voor de verkiezingen ook niets zal veranderen.
In Wallonië is het zowaar nog schrijnender. Daar is het hommeles tussen de ministers Antoine en Lutgen, beiden partijgenoten binnen CDH. Lutgen stelt dat gsm-masten zijn verantwoordelijkheid zijn, als minister van Leefmilieu. Maar dat is buiten Antoine gerekend, die als minster van Ruimtelijke Ordening vindt dat gsm-masten, van plaatsing tot controle, onder zijn bevoegdheid vallen.
Van Quickenborne hoopt op snelle oplossing

De voogdijminister van het BIPT, Vincent van Quickenborne (Open VLD) is zich bewust van het probleem. Maar hij denkt niet dat de volksgezondheid ondertussen in gevaar is. 'We gaan ervan uit dat de operatoren niet in één klap hun zendvermogen gaan verhogen. Het is pas wanneer de strengere normen eraan komen (zoals recent voorgesteld in Brussel, nvdr.) dat er echt gecontroleerd moet worden.'
Maar ideaal vindt de minister de situatie niet. 'Die normen moeten natuurlijk gecontroleerd worden, en om dat te bereiken is er binnen het Overlegcomité een werkgroep opgericht . Wij rekenen erop dat er een akkoord zal komen tussen het BIPT en de gewestelijke milieudiensten', stelt Van Quickenborne. 'De kennis zit bij het BIPT, en die willen we gerust delen.'

Zie ook:
www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090319_027 .



Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie