Vraag aan de Minister: Ook lagere stralingsnormen voor gsm-zendmasten in Vlaanderen?

donderdag, 19 februari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: bondbeterleefmilieu.be 19 februari 2009

Lagere stralingsnormen voor gsm-zendmasten?

Het aantal gsm-antennes nam de laatste jaren een hoge vlucht. Door de aanwezigheid van meerdere operatoren op de markt en het gebrek aan onderlinge samenwerking, is er ondertussen een dicht netwerk van gsm-antennes uitgebouwd. Tegelijkertijd waarschuwen wetenschappers steeds meer voor de gevaren van gsm-straling voor de volksgezondheid.

De Waalse minister van Ruimtelijke Ordening, André Antoine, zal in het Waalse gewest alleen nog in uitzonderlijke gevallen nieuwe gsm-antennes toelaten. Die nieuwe masten moeten in het landschap geïntegreerd worden en aan de stralingsnorm van maximum 3 volt per meter voldoen. De huidige federale norm bedraagt 20 volt per meter.Het Vlaams parlement keurde in januari een resolutie goed om de federale stralingsnorm van 20 V/m te verstrengen naar 3 V/m, met een streefwaarde van 0,6 V/m. Tegelijk vraagt het parlement de invoering van een afstandsnorm voor gsm-pylonen in de nabijheid van kwetsbare groepen, zoals scholen, kinderda gverblijven, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen.

Joke Schauvliege (CD&V) wilde daarom van minister Van Mechelen weten of in Vlaanderen ook gedacht wordt aan strengere stralingsnormen. Minister Van Mechelen antwoordde zeer ontwijkend dat “de wijze waarop deze resolutie voor de inplanting van gsm-installaties in Vlaanderen geïmplementeerd dient te worden, in eerste instantie in samenspraak moet gebeuren met mijn collega van volksgezondheid, mevrouw Veerle Heeren. Dan pas kan bekeken worden hoe dit onder andere kan ingebouwd worden in de planologische en/of stedenbouwkundige wetgeving.”

Onze lezing van het antwoord van de Minister: ‘ik ben niet van plan de resolutie ernstig te nemen’. Maar misschien zijn wij slechte verstaanders.

Erik Grietens

Voor het originele bericht zie:
bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/400/10884 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie