Debat federaal parlement: gezondheid telecomoperatoren belangrijker dan gezondheid bevolking

vrijdag, 13 februari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Van onze Belgische collega's van beperkdestraling.org 13 februari 2009

Debat in het federaal parlement: gezondheid telecomoperatoren belangrijker dan gezondheid bevolking


Op 3 februari 2009 was er in het federaal parlement een debat over elektromagnetische straling in de commissie Volksgezondheid. De aanleiding van het debat was een resolutie (pdf) van Thérèse Snoy (Ecolo) en Tinne Van der Straeten (Groen!), waarin zij maatregelen voorstellen om de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling te verminderen.


De resolutie werd reeds een jaar geleden ingediend in november 2007, maar pas nu leken de partijen van de meerderheid bereid om over de resolutie te praten. De resolutie stelt onder andere voor om strengere normen in te voeren voor de straling van zendmasten en gsm’s. Ook wordt gesteld dat een betere informatievoorziening voor de consument nodig is, zowel voor draadloze toestellen als gsm’s (vermelden van de SAR waarde, zowel op het toestel, als op de verpakking, als in publiciteitsfolders, als op de winkelrekken, als op een centrale website). Tot slot pleit de resolutie voor een officiële erkenning van elektrogevoeligheid en maatregelen om gevoelige personen te beschermen.

De pogingen van mevrouw Snoy en ook Maya Detiège (SP.a) om blootstelling aan straling effectief te verminderen, botsten op de weerstand van de CD&V (met name Roel Deseyn), Open VLD (met name Yolanda Avondroodt), de PS (o.a. Marie-Claire Lambert) en cdH . Ondanks het feit dat het debat plaatsvond in de commissie volksgezondheid, bleken de meerderheidspartijen meer bezorgd om de economische gezondheid van de telecomoperatoren. Er was vooral aandacht voor de mogelijk ongewenste economische implicaties van beschermingsmaatregelen.

Roel Deseyn (CD&V) bijvoorbeeld wil boven alles vermijden dat de telecomindustrie beknot wordt in haar ontwikkelingsmogelijkheden; nieuwe investeringen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen moeten voor hem mogelijk blijven. Dat het misschien niet zo verstandig en nogal kortzichtig is om de ongebreidelde ontwikkeling toe te laten van een industrie die schadelijke producten op de markt komt blijkbaar niet in hem op. Deseyn vindt ook het idee van stralingsarme of draadloos-vrije zones maar niks, omdat die ‘de vrijheid aantast’ van de consument om draadloze technologieën te gebruiken, “die toch voor een zeker comfort zorgen.”. Over het comfort van mensen die niet meer kunnen slapen en oorsuizingen krijgen omwille van draadloze technologieën bij de buren had hij het niet.

Allicht zal een nieuwe, verwaterde versie van de resolutie worden opgesteld, op basis van een resolutie die de PS vorig jaar indiende, waarin de maatregelen gereduceerd worden door louter een beter informatievoorziening over de stralingsniveaus van een gsm (SAR-waarde). Dit zal dus niets veranderen aan de eigenlijke stralingsniveaus.

Het is opvallend hoe politici ijverig op zoek blijven gaan naar excuses om geen maatregelen te nemen. Zo hebben politici hun gebrek aan actie lange tijd goedgepraat door te stellen dat we moesten wachten op de resultaten van de Interphone-studie, die grootschalige, enorm dure studie die eindelijk duidelijkheid zou scheppen. Nu die resultaten er zijn en wijzen op een link tussen tumoren en gsm-gebruik, stelt men dat de Interphone tenslotte toch “slechts één studie” is en dat andere studies de resultaten tegenspreken. Een ander vaak aangehaald excuus is dat het nemen van deze of gene maatregelen buiten hun bevoegdheid valt.

Het wordt duidelijk dat we elektromagnetische straling nu wel zeker kunnen aanvullen in het lijstje asbest, tabak, lood, ... Kortzichtigheid troef.

De resolutie en de ingediende amendementen zullen verder worden besproken in de commissievergadering van 17 februari. Voel u vrij onze uw volksvertegenwoordigers voor die tijd te contacteren met de vraag een ambitieuze resolutie te stemmen die de stralingsniveaus effectief zal verminderen.

Zie voor het origineel:
www.beperkdestraling.org/Beleid/Debat_fed_parl_02_2009.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie