Arrest van het grondwettelijk hof inzake emissienormen

zaterdag, 07 februari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Als PDF het arrest van het grondwettelijk hof in Belgi die ervoor gezorgd heeft dat de ''federale norm'' niet meer bestaat !

Dit arrest betekent dat:

1) EMF gelinkt wordt aan het leefmilieu en gezondheid wat een gewestelijke bevoegdheid is.
2) Er ook gelinkt wordt naar art 23 van de Grondwet.
3) Er in feite geen federale norm meer bestaat.
4) De Vlaamse gemeenschap over geen norm beschikt, met name er is geen norm voor het vlaams gewest.
5) Het BIPT in feite de naleving van de federale normen niet meer kan controleren, noch meten aangezien er geen norm meer bestaat en het een bevoegdheid is van de gewesten.
6) Het bipt ook geen conformiteitsattesten meer kan afleveren aangezien deze gelinkt worden aan de federale norm .......die er niet meer is.
7) Er ook geen stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwe antennemasten kunnen afgeleverd worden omdat deze vergunningen steunen op de federale normen (KB 10 augustus 2005) en enkel op inbreuken van de ruimtelijke ordening en geen rekening houden met de gezondheid.
Nu de bevoegdheid ligt bij leefmilieu en gezondheid moet daar dus wel rekening mee gehouden worden.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie