Organisatie Beperk de Straling schrijft brief aan Minister

donderdag, 05 februari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

De Belgische organisatie Beperk de Straling heeft onderstaande brief verzonden aan de Belgische Minister van Quickenborne:

Brief van Beperk de Straling aan Minister van Quickenborne i.v.m. zijn plannen om minstens 8 nieuwe mobiele licenties te veilen (verstuurd in januari 2009):

Geachte Minister van Quickenborne,

Met grote bezorgdheid lazen wij december vorig jaar over uw plannen om verschillende nieuwe mobiele licenties te veilen en een vierde telecomoperator toe te laten. In de praktijk betekent dit dat de bevolking zal worden blootgesteld aan nog meer gepulste elektromagnetische straling van nog meer verschillende en bovendien hogere frequenties. Wij vinden deze plannen onaanvaardbaar en een grove aanfluiting van het voorzorgsprincipe.

De wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijke effecten van gepulste, hoogfrequente elektromagnetische straling stapelen zich al decennialang op (1). Deze schadelijke effecten zijn heel divers en omvatten onder andere beschadiging van het DNA, van het immuunsysteem, van het hormonaal systeem, verstoring van de hersenactiviteit, verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, verhoogd risico op kanker, enzovoort. EM straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen (2).

De roep uit de wetenschappelijke en medische wereld om nu eindelijk het voorzorgsprincipe te beginnen toepassen klinkt dan ook steeds luider. Om slechts twee recente voorbeelden te geven: onlangs maande de Stichting tegen Kanker aan tot voorzichtigheid en een wetenschapper van het Franse kankeronderzoeksinstituut Léon-Bérard noemt de exponentiële toename van antennes voor mobiele telefonie en dataverkeer een catastrofe voor de volksgezondheid (3).

In 2007 reeds besloot een internationale werkgroep van onafhankelijke wetenschappers, op basis van meer dan 2000 studies, dat er genoeg wetenschappelijke bewijzen zijn om over te gaan tot een drastische verlaging van de stralingsniveaus. Een citaat uit het persbericht van dit BioInitiative-rapport: “We need to educate people and our decisionmakers that “business as usual” is unacceptable.” (4)

Wij laten ons niet geruststellen door beweringen van officiële gezondheidsinstanties dat er geen “harde” bewijzen voor schadelijkheid zijn. Het is voldoende gedocumenteerd dat de telecomindustrie, net als de tabaks- en asbestindustrie destijds, doelbewust wetenschappelijke twijfel probeert te creëren door het financieren en sturen van onderzoek (5). Eveneens is het gedocumenteerd dat gezondheidsinstellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie financiële en andere relaties onderhouden met telecombedrijven, hetgeen de accuraatheid en objectiviteit van hun stellingen sterk in twijfel trekt (6).

Uit peilingen blijkt dat mobiel internet slechts door een zeer kleine fractie (5%) van de bevolking wordt gebruikt (7). Hetzelfde geldt voor mobiele toepassingen die door UMTS/3G worden mogelijk gemaakt (8). Het is onaanvaardbaar dat de meerderheid van de bevolking, kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen incluis, wordt blootgesteld aan risicovolle technologieën die door een kleine minderheid worden gebruikt.

Een bezinning over het nut en de noodzakelijkheid van de technologieën die u promoot is dus op zijn plaats en vooral over de vraag of deze technologieën het waard zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten. We leven in een democratie en het antwoord op deze vraag moet dus gezocht worden in een consultatie van de bevolking. Bij deze laten wij u als bezorgde burgers weten dat wij deze technologieën het gezondheidsrisico absoluut NIET waard vinden.

Wij zouden u met aandrang willen oproepen om kennis te nemen van de talloze waarschuwingen afkomstig van onafhankelijke wetenschappers, en uw plannen in functie hiervan te herzien.


(1) Een overzicht vindt u bijvoorbeeld hier www.001.be.cx (klik op ‘Sources’)

(2) Een overzicht van studies die deze effecten documenteren is onder andere te vinden op www.emfacts.com/electricwords/ of in het BioInitiative rapport (www.bioinitiative.org)

(3) www.next-up.org/pdf/

(4) www.bioinitiative.org

(5) www.beperkdestraling.org/Algemeen

(6) www.beperkdestraling.org/Algemeen/WGO.aspx

(7) Metro, 11 december 2008, zie ook www.beperkdestraling.org, nieuwsbericht 15 januari 2009-01-18

(8) 'UMTS is een mislukking', NRC Handelsblad, 22 mei 2005Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie