Ook Schepenen in Zottegem beschikken niet over de juiste informatie.

zondag, 01 februari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: regiozottegem.be 28 januari 2009

Gunstig advies voor gsm-mast Smissenhoek
woensdag 28 januari 2009
Ondanks 222 bezwaarschriften heeft het stadsbestuur toch gunstig advies verleend voor de bouw van een gsm-mast aan de Smissenhoek in Erwetegem. Jo Porré, voorzitter van het oudercomité van de stedelijke basisschool De Smidse had een petitie afgegeven op de dienst stedenbouw in Zottegem. Die petitie was een protest tegen de mogelijke komst van een gsm-mast schuin tegenover de school naast feestzaal Le Miracle.

De ondertekenaars vrezen voor mogelijke gezondheidsrisico’s door elektromagnetische straling. Het stadsbestuur is van mening dat de mogelijke gezondheidsrisico’s onder de bevoegdheid van hogere overheden vallen. ,,Er bestaan Europese, federale en gewestelijke reglementeringen waaraan de GSM-operatoren gebonden zijn’’ zegt het schepencollege. ,,Bovendien wordt straling van antennes op masten vooralsnog niet schadelijk geacht’’.

Voor het origineel zie;
www.regiozottegem.be/index.php/200901283301/Zottegem/Gunstig-advies-voor-gsm-mast-Smissenhoek.html .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie