Berichten uit Merelbeke, Kaprijke,

zondag, 25 januari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Nieuwsblad.be 21 januari 2009

Gsm-mast komt er voorlopig niet

MERELBEKE - Het hof van beroep in Gent heeft in kort geding beslist dat er voorlopig geen gsm-mast komt aan de parking aan de gemeentehallen in Merelbeke. Het hof gaat de zaak pas ten gronde vonnissen op 2 oktober.
Nadat de omwonenden tegen het optrekken van de mast beroep aantekenden en de hiervoor afgegeven vergunning aanvochten bij de Raad van State, liet Mobistar op 31 december het gevaarte weghalen. Daardoor bestaat volgens het hof van beroep voorlopig geen dringende en noodzakelijke behoefte meer om de werken stop te zetten. De mobilofoonmaatschappij besloot dit blijkbaar spontaan te doen. Dus, aldus de rechter, is er nog ruim de tijd om de zaak ten gronde uit te spreken.

Het buurtcomité hoopt dat de Raad van State tegen die tijd ook de afgeleverde vergunning zal hebben geschorst. 'Wij hebben de oorlog nog niet gewonnen, maar deze veldslag alvast wel', klinkt het verheugd.

Volgens het comité heeft Mobistar intussen wel niet helemaal stilgezeten. 'Ze hebben gewoon antennes bijgeplaatst op de kerktoren. Naar het schijnt kan dit op bestaande installaties', zegt woordvoerder Alex Caspeele. 'Wij blijven voorlopig van de gsm-straling gespaard, maar in het dorpscentrum neemt die nog toe.' (avd)

Voor het origineel zie;
www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=JV25DFJG .

Buurt is bang voor gevaarlijke straling
Gunstig advies voor derde gsm-mast


KAPRIJKE - Het schepencollege van Kaprijke verleende een gunstig
advies voor de bouw van een gsm-mast in de Molenstraat. De
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd door operator Mobistar.
De buurt is echter bang voor het effect van de straling.

'We hebben de bouwaanvraag eerder toevallig ontdekt', vertelt een van
de toekomstige buurtbewoners. 'Toen mijn vader onlangs met zijn hond
ging wandelen, zag hij een geel bord staan op de hoek van de
kerkwegel tegenover de Heinestraat. Het bleek een aanvraag te zijn om
een gsm-mast van 33meter te plaatsen. Omdat er nog steeds
onduidelijkheid bestaat of de stralingen van zo'n mast gevaarlijk
zijn of niet, maken wij ons toch wel wat zorgen over de
volksgezondheid. Meer dan eens hoor je dat rapporten uitwijzen dat
dergelijke straling kankerverwekkend zou zijn. In de buurt wonen en
spelen heel wat kinderen. We mogen hun veiligheid toch niet nodeloos
op het spel zetten. Uiteraard zijn zulke masten noodzakelijk, maar
wellicht zijn er nog wel andere plekken in Kaprijke waar de mast
minder dicht bij de huizen zou staan.'

Volgens schepen Alex Ruebens en burgemeester Filip Gijssels (Samen)
werd door het schepencollege een gunstig advies geformuleerd voor de
komst van een pyloon. 'Eigenlijk gaat het om een vernieuwing van een
eerder afgeleverde vergunning', zegt het duo. 'In 2005 werd al een
eerste maal een vergunning aangevraagd. Omdat er echter geen werken
uitgevoerd werden binnen de twee jaar, is die vervallen en moest de
hele procedure opnieuw opgestart worden. Vermits er geen enkel
bezwaar werd ingediend terwijl het openbaar onderzoek liep, hebben we
positief gereageerd. Het gaat om een overeenkomst van Mobistar met
een privaat persoon en bovendien zijn wij van mening dat het bouwwerk
niet storend is. Noch voor het milieu, noch in het landschap. Ons
advies wil niet meteen zeggen dat de pyloon er ook meteen al komt.
Het is uiteindelijk de stedenbouwkundig ambtenaar in Gent die de
vergunning toekent.'

Mocht de mast er effectief komen, dan is het de derde in het centrum
van Kaprijke. Zowel Proximus als Base maken al gebruik van een pyloon
in het centrum van Kaprijke. De buurt betreurt het dat de
informatiestroom rond de bouwaanvraag vrij beperkt is gebleven. 'De
aanvraag hing netjes uit aan het gemeentehuis', weet Ruebens nog.
'Bovendien heeft ze ook een maand uitgehangen op de plaats waar de
pyloon zou kunnen komen.'

Voor het originele bericht zie:
www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DA24L4SB .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie