Brusselse strenge norm voor gsm-antennes blijft overeind, providers verbijsterd.

vrijdag, 16 januari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: HLN.be 16 januari 2009

Brusselse strenge norm voor gsm-antennes blijft overeind
De Brusselse stralingsnorm voor gsm-antennes blijft overeind. De gsm-operatoren Proximus, Base en Mobistar vochten de ordonnantie die deze norm vastlegt aan bij het Grondwettelijk Hof, maar dat geeft de operatoren geen gelijk.

Federaal
De gsm-operatoren menen dat het Brussels parlement zijn boekje te buiten gaat met het vastleggen van een stralingsnorm voor gsm-antennes. De ordonnantie van het Brussels Parlement van maart 2007 bepaalt dat gsm-antennes de norm van 3 volt/meter niet mogen overschrijden. Dat is heel wat strenger dan de federale norm, die op 20,6 volt/meter ligt.

Netwerk
De operatoren stelden dat het opstellen van eigen normen geen bevoegdheid is van de gewesten. Ze zeiden ook dat ze door de Brusselse norm in de hoofdstad meer gsm-antennes zouden moeten plaatsen. Bovendien zou het nationaal netwerk in gevaar komen als elk gewest verschillende normen gaat opleggen, aldus de operatoren.

Vlaams parlement
Het Grondwettelijk Hof heeft hun verzoek om de Brusselse norm te vernietigen niet ingewilligd. Volgens het Hof schendt de eigen Brusselse norm de Belgische bevoegdheidsverdeling niet. Ook het Vlaams parlement is voorstander van een gelijkaardige strenge norm voor gsm-antennes. Daarover is vorige week een resolutie unaniem goedgekeurd. En de Waalse regering wil ook een gelijkaardige strenge norm invoeren. (belga/kh)

Voor het origineel zie:
www.hln.be/hln/nl/958/Multimedia/article/detail/617832/2009/01/16/Brusselse-strenge-norm-voor-gsm-antennes-blijft-overeind.dhtml .

Bron: Computerworld.be 16 januari 2009

Auteur: Jan-Frans Lemmens

Brussels Gewest haalt GSM- en UMTS-dekking onderuit

De mobiele operatoren, verenigd in het GSM Operators Forum, reageren verbijsterd op een uitspraak over de nieuwe richtlijn die de maximale zendsterkte zevenmaal lager instelt.

Het Brussels Gewest heeft zon twee jaar geleden, zonder samenspraak met de andere gewesten en het federale niveau, eenzijdig de maximale transmissienormen voor GSM-communicatie fors naar beneden gehaald. De toepassing van de richtlijn was echter opgeschort door een beroepsprocedure bij het Grondwettelijk Hof. Door een uitspraak van het Hof zou de maatregel nu effectief in werking treden.

Volgens de nieuwe richtlijn wordt de maximale zendsterkte extreem sterk verlaagd van 20,6 Volt/m naar slechts 3 V/m. Nochtans blijft de norm van 20,6V/m, die reeds strenger is dan de meeste internationale standaarden, overal elders in Belgi van toepassing.

Volgens de operatoren is de Brusselse situatie een ramp: de dekking kan niet langer worden verzekerd, tenzij door een forse investering in meer antennes. Ook het gebruik van gedeelde locaties door meerdere operatoren komt in het gedrang. De nood om snel honderden nieuwe mobiele zendlocaties te openen, waarvoor telkens stedebouwkundige vergunningen nodig zijn, kan ook marktverstorend werken.

Specialisten benadrukken dat elektronische communicatie en volksgezondheid federale domeinen zijn. Het GOF betreurt daarom het oordeel van het Grondwettelijk Hof. De nieuwe richtlijn legt ook een hypotheek op de dekking van het A.S.T.R.I.D.-netwerk, dat gebruikt wordt door de hulpdiensten, en de antennes van de NMBS.

Voor het origineel van dit artikel zie:
www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=19384&style=99896 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie