Burgerintitiatief; Opvolging GSM problemen.

zaterdag, 10 januari 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Politics.be 10 januari 2009

Geachte politici,

In tijden van onzekerheid is het prachtig te zien dat er over de grenzen van politieke partijen heen ernstig is gewerkt om de stralingsproblematiek ten gevolge van draadloze netwerken en toestellen aan te pakken.

De absurde 20,6 V/M zou verlaagd worden naar 3V/M en er wordt gestreefd naar 0,6 V/M (waarde waarbij mobiele telefoons blijven werken, maak u geen zorgen omtrent uw gebruikersgemak)

Verder wordt er werk gemaakt van de afstandsnorm zodat op plaatsen waar kwetsbare groepen leven (scholen, kinderdagverblijven, RVT, ziekenhuizen) het stralingsniveau laag zou moeten worden.

Het gsm gebruik naar kinderen toe wordt ontraden en er wordt een label voorgesteld zodat de consument bij aankoop bewust kan kiezen voor een stralingsarme gsm.

Met dank aan Eloi Glorieux, Joke Schauvlieghe, Patrick Lachaert, Erik Matthijs, Bart Martens, Rudi Daems, Jan Peumans, Else De Wachter en de vele politici op deze mailinglijst die over de partijgrenzen heen de problematiek lokaal/regionaal onder de aandacht hebben gebracht.

Hopelijk biedt de media ook aandacht aan de positieve manier waarop aan politiek gedaan wordt.

Het voorstel van resolutie op de website van het Vlaams Parlement (http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=542389)
De tekst vind je hier (http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g1996-2.pdf )

Ik benadruk de noodzaak om, via het onderwijs en de media, de sensiblisering van jongeren dringend aan te vatten of nog verder uit te breiden In de scholen hangt (ook bij leerkrachten) nog steeds de sfeer van ''fun'' rond de gsm-toestellen, worden kinderen nog steeds sociaal uitgesloten als ze geen toestel hebben en worden ouders nog te weinig aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

De stad Lyon start een publiciteitscampagne om de gsm te ontraden bij kinderen (website stad Lyon : www.lyon.fr/vdl/sections/fr/evenements/le_portable_avant_12)
''L'adulte doit donc utiliser le portable… raisonnablement. L'enfant de moins de 12 ans ne doit pas l'utiliser du tout !, recommande le Ministère de la Santé.''

Werknemers in privé en openbare bedrijven dienen gesensibiliseerd te worden voor een correct gebruik van de gsm.

Mag ik u vragen om de beauty contest van de minister van Telecom op te volgen ?
Enkele links :

1. ''Zeker acht nieuwe mobiele licenties op komst'' - De Tijd (http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_media_telecom/Zeker_acht_nieuwe_mobiele_licenties_op_komst.8108781-435.art?searchselect=srch_funds)

2 ''Overheid deelt nieuwe licenties voor telecomdiensten uit'' - HBVL (http://www.hbvl.be/nieuws/economie/artikel-overheid-deelt-nieuwe-licenties-voor-telecomdiensten-uit.aspx?art=806C3634-C785-4DCC-88B5-873D65A4F594)
3. ''Spelregels verdeling Wimax licenties vastgelegd'' - quickonomie.be (http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/12dec2008-Wimax.jsp)


Hopend op een positieve bekrachtiging door de Vlaamse Regering en hartelijk dank aan iedereen die hier al jaren aandacht aan besteed heeft. Nog even doorbijten en technologische ontwikkeling kan weer hand in hand gaan met een goed gezondheidsbeleid.


Met vriendelijke groeten,

Stefaan De Cock

Voor het originele bericht zie:
www.politics.be/persmededelingen/20637/ .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie