Nieuwe resolutie over straling goedgekeurd in het Vlaams Parlement

maandag, 22 december 2008 - Categorie: Berichten Belgie

21 december 2008- Nieuwe resolutie over straling goedgekeurd in het Vlaams Parlement

Het Vlaams parlement heeft in commissie unaniem een resolutietekst goedgekeurd waarbij zij de Vaamse regering vraagt de federale stralingsnorm van 20 V/m te verstrengen naar 3 V/m en een bijkomende streefwaarde van 0,6 V/m in te voeren. Eveneens bereikten de meerderheidspartijen plus oppositiepartijen Groen! en NVA een principieel akkoord tot invoering van een afstandsnorm voor GSM-masten in relatie tot de aanwezigheid van kwetsbare groepen, zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen. De resolutie vraagt ook aan de federale regering om voortaan geen bovengrondse hoogspanningsleidingen meer aan te leggen en het gebruik van GSM's bij jonge kinderen te ontraden.

''Nu komt het erop aan om alert te zijn en de Vlaamse regering aan te zetten tot spoed om dit duidelijke politieke signaal van het Vlaams parlement ter harte te nemen,'' zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems: ''Als de Vlaamse regering niet beweegt, zullen we opnieuw de agendering van ons voorstel in het parlement vragen want het voorzorgsprincipe moet hier gehanteerd worden in het belang van de volksgezondheid.''

Lees het originele bericht: bij:
www.nieuwsbank.nl/inp/2008/12/11/R411.htm .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie