Vlaams parlement wil lagere norm voor gsm-straling (Upd)

zondag, 21 december 2008 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: DeMorgen.be 12 december 2008

Vlaams parlement wil lagere norm voor gsm-straling
Het Vlaams Parlement wil dat de federale regering de stralingsnorm van 20 volt per meter verstrengt naar 3 volt per meter, en dat de Vlaamse regering het gsm-gebruik bij kinderen ontraadt.

Straling
De voorbije jaren is de hoeveelheid niet-ioniserende straling of elektromagnetische straling waaraan mensen worden blootgesteld voortdurend toegenomen. Naast gsm's en gsm-antennes vormen onder meer ook microgolfovens, draadloze telefoons, radiowekkers, babyfoons en zelfs lasapparaten stralingsbronnnen.

Over de gevaren van die straling bestaat al jaren wetenschappelijke discussie. Sommige experts wijzen bijvoorbeeld op de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Zo zouden elektromagnetische stralingen kunnen leiden tot geheugenverlies, oververmoeidheid en slaapstoornissen.

Maatregelen
Het Vlaams Parlement wil daarom uit voorzorg de bevolking beter beschermen. Zo zou de federale regering de stralingsnorm kunnen verstrengen. Ten tweede zouden er voor de plaatsing van zendmasten afstandsregels moeten komen die rekening houden met de aanwezigheid van kwetsbare groepen, zoals scholen en ziekenhuizen. Het Vlaams Parlement vraagt de federale regering ook om voortaan geen bovengrondse hoogspanningsleidingen meer aan te leggen. Het parlement wil ten vierde dat de Vlaamse regering het gsm-gebruik in auto, bus, tram en trein ontraadt, en aandringt op een doordacht gebruik van gsm's door kinderen.

Voor het origineel zie:
www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/545204/2008/12/11/Vlaams-parlement-wil-lagere-norm-voor-gsm-straling.dhtml .


En het navolgende bericht verscheen op Nieuwsbank 11/12/2008:

Nieuwe norm voor GSM-straling

Rudi Daems voor Vlaamse fractie

Categorie
In Gezin, welzijn en zorg, Gezondheid

Vandaag bereikte het Vlaams parlement,ondermeer op basis van een decreetvoorstel van Groen!, een akkoord over maatregelen om de bevolking tegen niet-ioniserende straling te beschermen.

Het Vlaams parlement heeft in commissie unaniem een resolutietekst goedgekeurd waarbij zij de Vaamse regering vraagt de federale stralingsnorm van 20 V/m te verstrengen naar 3 V/m en een bijkomende streefwaarde van 0,6 V/m in te voeren. Eveneens bereikten de meerderheidspartijen plus oppositiepartijen Groen! en NVA een principieel akkoord tot invoering van een afstandsnorm voor GSM-masten in relatie tot de aanwezigheid van kwetsbare groepen, zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen. De resolutie vraagt ook aan de federale regering om voortaan geen bovengrondse hoogspanningsleidingen meer aan te leggen en het gebruik van GSM's bij jonge kinderen te ontraden.

De resolutie wil daarenboven voorzichtig omspringen met de gsm-toestellen zelf. Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om het gsm-gebruik bij kinderen te ontraden. Aan de federale overheid wordt gevraagd om gsm-toestellen van een label te voorzien zodat consumenten kunnen kiezen voor een stralingsarme gsm. Groen! wil bovendien dat er zo snel mogelijk stralingsarme gsm's op de markt komen. De overheid zou vanuit het voorzorgsprincipe stralingsarme gsm's moeten promoten en op termijn gsm's met nodeloos veel straling verbieden. Dat is een betere strategie dan die van Omega Pharma om aparte chips te verkopen om de straling van gsm's te verminderen. Zeker als blijkt dat die chips meer kosten dan een goedkoop gsm-toestel zelf.

Reeds in 2005 dienden Vlaams parlementsleden Rudi Daems en Eloi Glorieux een decreetvoorstel in die de federale norm van 20 V/m verstrengde naar 3 V/m en die een afstandsnorm invoerde voor plaatsen waar kwetsbare groepen verblijven. Met de goedkeuring van deze resolutie vandaag wordt er eindelijk een belangrijke stap gezet. ''Nu komt het erop aan om alert te zijn en de Vlaamse regering aan te zetten tot spoed om dit duidelijke politieke signaal van het Vlaams parlement ter harte te nemen,'' zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems: ''Als de Vlaamse regering niet beweegt, zullen we opnieuw de agendering van ons voorstel in het parlement vragen want het voorzorgsprincipe moet hier gehanteerd worden in het belang van de volksgezondheid,'' besluit Rudi Daems.

Voor dit origineel zie:
www.nieuwsbank.nl/inp/2008/12/11/R411.htm .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie