Open brief van Beperk De Straling verzonden aan het blad Humo.

zondag, 30 november 2008 - Categorie: Berichten Belgie

Naar aan leiding van nog meer licenties in België voor draadloze toepassingen (zie: Berichten%20Internationaal/3052 . ) heeft de organisatie Beperk De Straling de navolgende Open Brief verzonden naar het blad Humo:

Open Brief

Beperk De Straling

Nog meer straling in 2009.

Terwijl nu ook de Stichting tegen Kanker in navolging van alle recente berichten waarschuwt voor de gevaren van GSM straling voor onze gezondheid zou men verwachten dat de overheid haar verantwoordelijkheid op neemt door het voorzorgsprincipe strikter toe te passen door op zijn minst een moratorium op verdere uitbouw van zendantennes en dringend de stralingsnormen te verlagen.
Niet dus volgens de beleidsverantwoordelijken met op kop Vincent Van Quikenborne (Open VLD), de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.
In een interview in De Tijd laat hij vrolijk weten dat hij volop poogt om meer concurrenten te doen aantreden op de telecommarkt, onder meer door een rits nieuwe mobiele licenties ter beschikking te stellen. Lees dus nog meer straling !
Het eerste middel is de vierde UMTS-licentie. Hij wil ook voortgang boeken met WiMAX waarvoor in de 3,5GHz band er volgend jaar vier licenties onderworpen worden aan een schoonheidswedstrijd ! De licenties worden toegekend aan de operator die het grootste gebied wil bedekken.
Van Quickenborne: ''We zijn een van de eerste landen in Europa om een dergelijk soort licenties binnen te halen. Wat ook interessant is in dat dossier, is dat de belemmering die nu bestaat voor mobiele WiMAX-diensten wegvalt''.
Maar daarbuiten worden er nog andere licenties toegekend, met name in de 2,6GHz band die kan worden gebruikt voor mobilofonie van de vierde generatie. Dat gebeurt waarschijnlijk in de zomer van 2009. Ook hier komt er een veiling voor en geen schoonheidswedstrijd omdat die licenties een stuk interessanter zijn. ''Als België willen we op dat vlak het voortouw nemen.Dat is ook de boodschap die we willen geven aan internationale spelers, dat we daar vrij snel willen gaan en de markt willen openbreken'',aldus Van Quickenborne.
Helemaal misdadig wordt het dat in het tweede kwartaal van 2009 nog twee licenties in de 10 GHz-band worden voorzien, ook via een 'beauty contest' of schoonheidswedstrijd. Die dienen vooral om bedrijvenparken te voorzien van draadloos dataverkeer. Goed om te weten is dat het Gentse bedrijf Evonet een testlicentie uitbaat in deze frequentieband.
Na Fientje Moerman (i-City,i-Flanders), Noreilde (WiFi in treinen), Guy Van Hengel (Hot-spots aan tram-en bushaltes), Els Ampe (Tegen Brusselse ordonnantie 3V/m), Sas Van Rouveroy (Proefproject mobiele informatie stadsdiensten, horeca, handelaars en bevolking Stad Gent) pleit nu ook Van Quickenborne op zijn bekende hippe en vrolijke manier om de bevolking nog meer bloot te stellen aan elektromagnetische straling ten koste van onze gezondheid. Opmerkelijk is dat de opgesomde excellenties allemaal tot dezelfde partij behoren.
Maar onze grootste verwondering gaat uit naar premier Leterme die deze evolutie in de mobiele licenties goedkeurt ondanks grondig over de gevaren van de toenemende elektrosmog ingelicht te zijn door twee Leuvense professoren.
Blijkbaar blijft de overheid doof voor de waarschuwingen van nationale en internationale wetenschappers en blijft ze resoluut kiezen voor nieuwe technologiëen (met nog hoger frequenties) die nog voor een toename van artificiële elektromagnetische straling in ons leefmilieu zorgen. Innoverend is te moeten vaststellen dat deze overheid ons grondrecht ,( Art 23 van de Grondwet) om te leven in een gezond leefmilieu en de verantwoordelijkheid van de overheid om haar burgers te beschermen tegen schadelijke invloeden op dit milieu, gewoonweg aan hun laars lapt. Het wordt hoogdringend de tijd dat de bevolking deze praktijken veroordeelt ten voordele van hun gezondheid en zeker dat van hun kinderen.


Jan Allein
Coördinator
Beperk De Straling
09/2279046
0473/990836Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie