Zeker acht nieuwe mobiele licenties op komst

zondag, 23 november 2008 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Detijd.be 23 november 2008

Auteur: Bert Broens

Zeker acht nieuwe mobiele licenties op komst

De federale regering gaat in 2009 op zijn minst acht nieuwe licenties voor mobiele telecomdiensten ter beschikking stellen van de markt via veilingen en schoonheidswedstrijden. De licenties zijn hoofdzakelijk bedoeld voor dataverkeer, maar kunnen ook worden gebruikt voor spraak en, in theorie, tv-diensten (zeker in de toekomst). Door de licenties hoopt de bevoegde minister, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), meer concurrentie te doen ontstaan, zegt hij in een interview met De Tijd.
(tijd) – Nu zijn er drie gsm-spelers (Proximus, Mobistar en BASE). Daarnaast zijn er een aantal uitbaters van mobiele netten voor dataverkeer zoals Clearwire. Het aantal spelers kan volgend jaar aangroeien door het op de markt brengen van op zijn minst acht nieuwe licenties. Een overzicht:

De belangrijkste is de vierde UMTS-licentie, via een veiling te begeven in het midden van het jaar voor ongeveer 40 miljoen euro. Dat bedrag is al ingeschreven in de begroting. Telenet heeft interesse, maar volgens Van Quickenborne zijn er ook andere belangstellenden. UMTS of 3G is de derde generatie van mobiel bellen. Proximus, Mobistar en BASE hebben al dergelijke vergunningen waarvoor ze in 2001 elk 150 miljoen betaalden.
Voorts worden in de loop van 2009 zeker één maar waarschijnlijk meer - theoretisch kan het oplopen tot acht - vergunningen in de zogenaamde 2,6 gigahertz (GHz) band aangeboden. Dat gebeurt ook via een veiling. De prijs wordt nog besproken. Een deel van de beschikbare frequenties kan worden gebruikt voor WiMAX, een nieuwe technologie voor draadloos dataverkeer die vergelijkbaar is met WiFi maar meer mogelijkheden biedt. Het grootste deel dient echter voor LTE of mobilofonie van de vierde generatie.
België is een voorloper, zowel in Europa als daarbuiten, door al zo vroeg LTE-licenties te willen toekennen. De Belgische gsm-operatoren dringen er bij de overheid dan ook op aan nog niet in actie te komen, onder meer omdat het nog een tijd zal duren voor LTE rijp is en er toestellen voorhanden zijn. ‘Als België willen we op dat vlak het voortouw nemen. Dat is ook de boodschap die we geven aan internationale spelers, dat we daar vrij snel willen gaan en de markt willen openbreken. Ik weet dat er natuurlijk veel aarzeling is bij bestaande spelers tegenover al dat soort projecten, maar de afspraak binnen de regering is dat we de markt willen openbreken’, zegt Van Quickenborne
In het tweede kwartaal komt er een schoonheidswedstrijd voor vier WiMAX-licenties in de 3,5 GHz-frequentieband. Het gaat om één grote vergunning, twee middelmatige en één kleine. Bij een schoonheidswedstrijd dient geen instaprecht te worden betaald, in tegenstelling tot bij een veiling. Het is de bedoeling deze licenties goedkoop te maken in gebruiksrecht: 25.000 euro per jaar en per gebruikte megahertz frequentieruimte. Bij UMTS is dat 75.000. De regering is voorts van plan een voor Europa vrij innovatief mechanisme te gebruiken, waarbij de operatoren die goed de geografische dekkingsverplichtingen nakomen een deel van hun waarborg voor de licentie terugkrijgen. Bij het selecteren van kandidaten geldt dat wie een groter gebied wil bedienen meer kans maakt om een licentie te winnen.
Nog in het tweede kwartaal volgen twee licenties in de 10 GHz-band, ook via een ‘beauty contest’ of schoonheidswedstrijd. Die dienen vooral om bedrijvenparken te voorzien van draadloos dataverkeer en zijn niet echt bedoeld voor een nationaal net. Het Gentse bedrijf Evonet baat een testlicentie in deze frequentieband uit.

Van Quickenborne hoopt dat deze licenties nieuwe spelers zullen doen aantreden op de markt, waardoor de concurrentie voor Proximus en zijn sectorgenoten vergroot. Maar in een aantal gevallen zullen de licenties gaan naar bestaande partijen. Zo is het veel makkelijker voor de drie gsm-spelers om een LTE-net uit te baten dan voor een nieuwkomer. ‘Ik geloof persoonlijk niet dat er veel nieuwkomers gaan zijn. Maar op zijn minst kan er wel een nieuwe marktdynamiek komen’, zegt een dossierkenner. De stelling dat er misschien niet veel nieuwkomers gaan zijn wordt gevoed door het feit dat vorige licentierondes niet zoveel interesse opwekten en door de soms moeilijke marktomstandigheden in ons land voor kleinere partijen. Ook de recessie speelt uiteraard een rol.

Voor het originele bericht zie:
www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_media_telecom/Zeker_acht_nieuwe_mobiele_licenties_op_komst.8108781-435.art .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie