Minister gaat emissienormen verlagen, maar onvoldoende!

zaterdag, 22 november 2008 - Categorie: Berichten Belgie

Minister Onkelinx gaat stralingsnorm verlagen

Federaal Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft beslist om de normen voor blootstelling aan elektromagnetische straling te verlagen van 20-30 V/m naar 3 V/m (25.000 W/m). Hoewel dit op het eerste zicht een stap in de goede richting lijkt, zal het in de praktijk de stralingsniveaus niet verlagen en kan het in sommige gevallen zelfs leiden tot een verslechtering.

3 V/m is een zeer hoge waarde die absoluut geen bescherming biedt. Onder andere in het BioInitiative-rapport (www.bioinitiative.org) werd gesteld dat enkel een norm van maximaal 0,6 V/m (1.000 W/m) de bevolking zou kunnen beschermen. De auteurs van het rapport verwachten dat zelfs deze waarde in de toekomst nog te hoog zal blijken. Sommige mensen rapporteren al slaapstoornissen vanaf 0,06 V/m (10 W/m) of zelfs nog lager.

Metingen van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) wijzen uit dat op 80% van gemeten plaatsen, de stralingsniveaus nu al onder de 3 V/m blijven. Wanneer de nieuwe norm van kracht wordt, zullen op de plaatsen waar de 3 V/m op dit moment overschreden wordt, maatregelen genomen moeten worden. De vermogens van de antennes op die plekken zullen allicht verlaagd worden (waardoor ze minder krachtig uitstralen), en de telecomoperatoren zullen dan allicht nieuwe antennes in de omgeving bijplaatsen om dit te compenseren. Dit betekent dus dat er antennes bijkomen en meer mensen aan een hoger stralingsniveau zullen worden blootgesteld

Wat nodig is, is een overgang naar een modern mobiel netwerk met hoger geplaatste antennes die werken met een lager vermogen (zie www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info . Wanneer antennes hoger geplaatst worden, is er minder vermogen nodig, omdat de straling verder kan reiken en minder door huizen tegengehouden wordt. Op deze manier zouden de stralingsniveaus teruggebracht kunnen worden naar 0,2 V/m (100 W/m) en zelfs 0,06 V/m. Dat dit perfect haalbaar is wordt gellustreerd in Salzburg, Oostenrijk, waar een norm van 0,06 V/m een realiteit is.

Bron: (met dank aan onze collega's van www.beperkdestraling.org .)
www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/455185/2008/10/17/Onkelinx-zal-aanbevelingen-over-GSM--masten-volgen.dhtml .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie