Burgerinitiatief doet een dringende oproep aan de Belgische regering.

donderdag, 23 oktober 2008 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Politics.be 22 Oktober 2008

Burgerinitiatief pleit voor een urgente interventie van de overheid om de stralingsniveaus (gsm, umts, wifi, etc.) te beperken.

Op 28 mei hebben prof. Stefaan Van Gool (Kinderoncoloog aan de KU Leuven zie: www.kuleuven.be/cv/u0011326e.htm . - Stopumts), prof. Moshchalkov (Hoogleraar natuurkunde KU Leuven zie: www.kuleuven.be/cv/u0013090e.htm . - Stopumts) en ondergetekende het ''Bioinitiative Report'' overhandigd aan premier Yves Leteme.
Dit lijvig rapport pleit voor een urgente interventie van de overheid om de stralingsniveaus (gsm, umts, wifi, etc.) te beperken. Het rapport legt het verband tussen straling en kanker, maar ook de link met andere ziektebeelden wordt er uitvoerig besproken en aangetoond.

U vindt het rapport hier : www.bioinitiative.org/press_release/docs/august31_2007.pdf .

Op 8 oktober werden tussentijdse resultaten bekend gemaakt van de Interphone studie.
Link naar de tussentijdse resultaten van de studie op de website van de organisator : www.iarc.fr/en/content/download/7893/58641/file/INTERPHONEresultsupdate.pdf .

Link naar artikel in De Standaard : www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=RL21QRA6&ref=front .

En Citaat :
'''We hoeven de definitieve cijfers niet af te wachten om tot de conclusie te komen dat mobiel bellen, zeker voor kinderen, moet worden beperkt en dat we uit voorzorg maar beter een vast toestel kunnen gebruiken', zegt Elisabeth Cardis, die voor het IARC de studie cordineerde.''

Ik zou u willen oproepen om DRINGEND de bevolking, in het bijzonder onze jongeren, op een eerlijke, transparante en duidelijke manier te informeren en te sensibiliseren. Het ministerie van onderwijs en de verschillende onderwijsnetten kunnen een cruciale rol spelen in het snel bereiken van onze jongeren.


Ik zou u graag volgende ideen meegeven die hopelijk leiden tot een waardevol initiatief :

1. Jongeren en ouders zouden dringend aangespoord moeten worden om op een ''gezonde'' en ''doordachte'' manier gebruik te maken van de gsm. Er moet op eenvoudige manier duidelijk gemaakt worden wat goed en niet goed is. Alternatieven voor het gebruik van de gsm dienen aangereikt te worden.

2. In de eindtermen zou een clausule opgenomen kunnen worden die garandeert dat de leerkrachten de materie behandelen en de kinderen de minimum kennis verwerven om zelf de gepaste keuze te maken.

3. Leerkrachten moeten een informatiepakket ontvangen of opgeleid worden om een objectief en coherent verhaal te kunnen brengen omtrent de voor- en nadelen van EMF-straling. Bewustwording van de leerkrachten is de eerste stap naar het sensibiliseren van de jongeren. Uit ervaring weet ik dat de stralingsproblematiek voor velen een totaal onbekend iets is.

4. Er zou een verbod overwogen kunnen worden op het gebruik van de gsm door leerkrachten op het schoolterrein, in de nabijheid van kinderen. Onze kinderen leren het snelst bij door het zien van voorbeelden. Ik krijg signalen dat in de school waar mijn kinderen les volgen, de leerkrachten in de klas gebeld worden.

5. Er zou een totaalverbod op het gebruik van de gsm in het klaslokaal kunnen overwogen worden. Op de speelplaats kan een gedoogbeleid gevoerd worden. Het leert kinderen dat ze niet impulsief moeten omgaan met hun toestel en het beperkt de straling in klaslokalen. Dit zou ingeschreven moeten worden in het schoolreglement. Mag ik er op wijzen dat sommige wetenschappers zich ernstig zorgen maken over de psychologische afhankelijkheid van personen ten aanzien van een gsm !

6. Er dient een duidelijke, eenvoudige, brochure ter beschikking te staan van kinderen en ouders, waarin duidelijk wordt gemaakt welke maatregelen het best genomen worden om de straling te beperken, ook thuis.

Ik hoop dat mijn oproep u kan aanzetten tot het nemen van gepaste initiatieven.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan De Cock
ing. telecom - stafmedewerker opleidingen VDAB

Voor het origineel zie:
www.politics.be/persmededelingen/19839/ .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie