Grondwettelijk Hof erkent recht op een bekabelde digitale meter

dinsdag, 02 februari 2021 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: vehs.be/grondwettelijk-hof-erkent-recht-op-een-bekabelde-digitale-meter/
17 jan. 2021

Volop in het nieuws dit weekend was dat het Grondwettelijk Hof op 14 januari besliste om de tijdelijke instandhouding van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen te vernietigen. Wat niet in het nieuws kwam en belangrijker is dan centen, is de beslissing van het Hof over onze gezondheid.

Ter bescherming tegen elektromagnetische straling stelt het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moet worden geïnterpreteerd dat elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie.
Ook wie zonnepanelen heeft en bezorgd is om de mogelijke gezondheidseffecten van de draadloze digitale meter, kan hier dus beroep op doen. Op die manier kan men voorlopig zijn voordeel én ook in de toekomst zijn gezondheid behouden.

Deze uitspraak doet het Hof in antwoord op een eerder aangekondigd beroepschrift dat een aantal mensen van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling in december 2019 ingediend hebben tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeter.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius sinds juli 2019 uitrolt in Vlaanderen, zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan vele wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakte. Met de mogelijkheid om de stroom af te sluiten voor wie weigert!

De overheid heeft weliswaar in een Besluit voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter kan kiezen, normaliter dus zonder stralingsblootstelling. Maar die bekabelde meter is er nog niet. De uitrol van de draadloze digitale meter is in 2020 versneld (80% van de meters moet geplaatst zijn tegen eind 2024), de beschikbaarstelling van de bekabelde meter niet. In deze lange overgangsperiode geldt dus een verplichting zonder dat het bekabelde alternatief beschikbaar is.

Op 14 januari heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat iedereen het recht moet hebben op een bekabelde meter, dus ook wie aan de beurt komt in de overgangsperiode waarin nog geen bekabelde meter beschikbaar is. Dit is een zeer belangrijke realisatie! Dit betekent dat iedereen een bekabelde meter kan vragen en dus uitstel voor de plaatsing van de digitale meter. De stroom afsluiten bij weigering van de digitale meter is ook moeilijker gemaakt. Dat kan enkel nog maar na advies van de lokale adviescommissie.

Dit bericht, waarbij het Grondwettelijk Hof rekening houdt met de volksgezondheid, is echter ondergesneeuwd onder de protesten van eigenaars van zonnepanelen die hun terugdraaiende teller kwijtraken. We betreuren de selectieve informatieverspreiding rond deze zaak.

Hier kunt u het persbericht van het Grondwettelijk Hof terugvinden:
www.berrentec.be/files/terugdraaiendeteller.pdf
Meer info vindt u op de website van Beperk de Straling, onder recente nieuwsberichten:
www.beperkdestraling.org/

Het geld voor de rechtszaak werd ingezameld door Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen via een crowdfundingactie. Dank aan alle donateurs!Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie