Stralingsoverlast door zelfrijdende wagens

woensdag, 14 februari 2018 - Categorie: Berichten Belgie

Bron 1: Beperk de Straling e-mail (hieronder) en 2:
www.beperkdestraling.org/1275-radarstraling-zelfrijdende-auto-s
12 febr. 2018

Geacht Vlaams parlementslid,
www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1226320/verslag/1228297
Naar aanleiding van de recente parlementaire vraag over zelfrijdende wagens, bezorgen wij u graag onderstaande lezersbrief ter informatie.

Zelfrijdende auto’s zullen niet alleen zélf zorgen voor een enorme blootstelling aan gepulste elektromagnetische straling (o.a. radar) zowel binnen als buiten de auto, maar de hele infrastructuur aan zendantennes die langs de baan zal moeten worden geïnstalleerd, maakt dat onze autowegen in de toekomst microgolfovens op levensformaat dreigen te worden. Zeker in het licht van een recente grootschalige Amerikaanse overheidsstudie (NTP) die het kankerverwekkend karakter van dit soort straling nogmaals bevestigt, is een dergelijk project onverantwoord. De eventuele voordelen van autonoom rijden riskeren teniet te worden gedaan door de risico's voor de volksgezondheid.

Lezersbrief, in juli vorig jaar gepubliceerd in een Vlaams weekblad:

Radarstraling van zelfrijdende auto’s

Minister Philippe Muyters pakt er fier mee uit: Antwerpen wordt een van de vijf Europese proeftuinen voor zelfrijdende wagens. Over enkele maanden wordt gestart met de bouw van de ‘autonome’ snelwegen en de overheid zal zelf zelfrijdende auto’s de baan op sturen.

Wat er nooit bij verteld wordt is dat zelfrijdende auto's uitgerust zijn met radar-technologie, bedoeld om de omgeving te ‘scannen’, ter vervanging van het menselijk oog zeg maar. De straling uitgezonden door deze radars is sterk en heeft een bereik van 100-300 meter.

Het is nuttig de rechtszaken in herinnering te brengen van militair personeel, dat ernstig ziek werd van het werken in de nabijheid van radar. In 2002 hebben 450 soldaten en ex-militairen uit vijf verschillende landen verschillende Amerikaanse radarbouwers aangeklaagd,
krant.telegraaf.nl/krant/archief/20021010/teksten/bin.militairen.klacht.veroorzaakt.html
omdat ze kanker kregen door de stralingsblootstelling. Leukemie en teelbalkanker stonden op kop. In Duitsland spanden meer dan 800 voormalige strijdkrachten
www.dw.com/en/german-army-radar-victims-case-begins/a-1132169
een rechtszaak aan tegen het Ministerie van Defensie om dezelfde reden.

Om dan nu elke auto te gaan uitrusten met radar-antennes, en aanvullend ook antennes voor een mobiele internetconnectie, is op z’n minst ondoordacht. Zelfrijdende auto’s zullen op die manier zorgen voor een enorme stralingsbelasting op de baan en voor alle omwonenden, want die straling gaat dwars door muren heen.

Daarnaast zijn er nog de vele bijkomende zendantennes die langs de baan zullen worden geplaatst, in de communicatie over het project eufemistisch omschreven als “sensoren” die de zelfrijdende auto’s van informatie voorzien. Dit terwijl onze autosnelwegen nu reeds geflankeerd worden door een overdaad aan gsm- en 4G-zendmasten. Tegen de sterren op blijft met zendantennes bijplaatsen en worden netwerken bovenop elkaar gecumuleerd.

Het is noodzakelijk om te zoeken naar manieren en nieuwe technieken om de stralingsbelasting te reduceren en zo laag mogelijk te houden. Onze beleidsmakers mogen niet langer blind blijven voor de grootschalige gezondheidsschade die ze riskeren aan te richten.

Aanvullende informatie:

In een recente Duitse reportage werd de vraag gesteld waarom steeds meer mensen last hebben van hoofdpijn in (nieuwe) wagens. In de reportage werd met meetapparatuur aangetoond dat wifi in de wagen leidt tot een zichtbare impact op de hersenactiviteit. Dat autonome wagens autorijden veiliger zouden maken is dus onwaarschijnlijk, eerder het tegendeel is waar.

U kunt de clip hier herbekijken:
rtlnext.rtl.de/cms/kopfschmerzen-im-auto-woher-kommt-das-4131633.html?c=ddbf
(Zie ook het artikel op
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1230 )

Wij vinden het dus geen goede zaak dat belastingsgeld wordt geïnvesteerd in een dergelijk project en menen dat het project gepaard moet gaan met een gedetailleerde inventarisatie van de bijkomende stralingsblootstelling die uit de gebruikte infrastructuur voortvloeit. Wij achten het nodig dat de minister hierover rapporteert aan het parlement en aan de burger.

Illustraties:
www.facebook.com/beperkdestraling/photos/a.1558988407554449.1073741842.471450436308257/1558988870887736/?type=3


Met vriendelijke groeten,
Team Beperk de Straling
--
www.facebook.com/beperkdestraling
www.beperkdestraling.org .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie