StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/07/18Achtergrondinformatie ove
17/07/18Kennisplatform EMV (& Gez
Artikelen
16/07/18Firefighters Suffer Neuro
16/07/18With teen mental health d
16/07/18The inconvenient truth ab
07/07/18'Wifi op speelplaatsen on
30/06/18Countries ban iPads and m
22/06/18SAR waarden, Phones emitt
Berichten Nederland
13/07/18Zelfs VodafoneZiggo-ceo m
10/07/18Update Gemeente Heusden -
09/07/18Ziek door straling: slach
06/07/18Nederlandse providers moe
05/07/18De Omgevingswet en elektr
Berichten België
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
14/06/18Tommelein laat straling d
Berichten Internationaal
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
11/07/18USA: Berkeley Cell Phone
29/06/18Frankrijk: Appeal for the
28/06/18Ierland: Proposed legisla
Ervaringen | Appellen/oproepen
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
28/05/18Ervaring in Denemarken
Onderzoeken
12/07/185 G wireless telecommunic
30/06/18Nervous system manipulati
21/06/18Absorption of wireless ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
15/06/18Stem voor plan voor een w
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit in Belgie    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit in Belgie
maandag, 26 juni 2017 - Dossier: Berichten Belgie


Bron 1: www.senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application%2Fpdf&MIvalObj=100663746
24 mei 2017

Zie de link voor deze uiterst belangrijke resolutie ingediend bij de Belgische Senaat. De motie is ingediend door drie leden van de Senaat.
Zie ook:


Bron 2: stichtingehs.nl/blog/141-belgische-senatoren-willen-erkenning-voor-ehs
7 okt. 2017

Belgische senatoren willen erkenning voor EHS

door Martine Vriens

Op 24 mei 2017 is in België een voorstel van resolutie gedaan om EHS te erkennen. Een heel belangrijke stap omdat – als de resolutie wordt goedgekeurd – de regering zal moeten aangeven wat ze met de resolutie hebben gedaan en welke maatregelen er zijn genomen om bescherming te bieden aan vooral mensen met EHS maar ook aan de gehele bevolking.

Voorstel
In het voorstel staat dat er talrijke getuigenissen zijn van mensen met EHS die moeilijkheden ondervinden op elk aspect van hun leven. Een erkenning zou betekenen dat deze mensen normaal kunnen blijven functioneren in de samenleving. Dit omdat er dan redelijke aanpassingen op de werkplaats en thuis kunnen worden uitgevoerd. Ook moet er ruimer worden nagedacht over alle gevolgen voor de gezondheid en over eventuele voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor de gehele bevolking. Er moet op worden toegezien dat elke burger kan kiezen hoe vaak hij zich hieraan wil blootstellen.

Aanleiding
De aanleiding voor dit voorstel waren onder andere oproepen van wetenschappers en artsen; resoluties van Europese instellingen en recente wetgeving in Frankrijk die waarschuwen voor de gevaren van EMV. Daarnaast neemt de blootstelling aan EMV steeds toe en klagen steeds meer burgers over gezondheidsproblemen die zij wijten aan blootstelling aan EMV en worden zij door niemand opgevangen. Ook is er een toenemend aantal studies en medische oproepen die aandringen op de nodige voorzichtigheid.

Voorgestelde maatregelen
Maatregelen die worden voorgesteld zijn de volgende. EHS moet officieel erkend worden en er moet specifieke aandacht besteed worden aan mensen met EHS en hun behoeften; er moet onderzoek ontwikkeld worden zodat mensen objectief gediagnosticeerd kunnen worden; zowel artsen als openbare instellingen moeten bewust gemaakt worden van EHS en ze moeten maatregelen nemen om mensen met EHS zo goed mogelijk te begeleiden; er moeten netwerkvrije zones komen en aanpassingen in steden zodat mensen met EHS toegang hebben tot openbare gelegenheden; er moeten aangepaste woningen worden gebouwd waardoor mensen met EHS kunnen blijven wonen, leven en werken op plaatsen waar zich veel mobiele netwerken bevinden; bij het uitwerken van regeringsbeleid moet rekening worden gehouden met mensen met EHS en er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de specifieke behoeften van mensen met EHS.

Indieners van het voorstel
Het voorstel is ingediend door drie senatoren. Een daarvan, de heer Philippe Mahoux, is voormalig arts en tegenwoordig is hij Belgisch politicus voor de Parti Socialiste.

Situatie in andere landen
Er zijn al een aantal landen waar EHS officieel wordt erkend of waar maatregelen zijn getroffen. Zo is in Zweden EHS officieel erkend en hebben mensen die daaraan lijden recht op steun, zoals aanpassingen aan hun werkplek en hun woning. In Zwitserland kunnen zorgverzekeraars op grond van de International Classification of Diseases – waarin EHS is opgenomen onder code Z58 – behandelingen vergoeden. In de Noord-Europese landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) is EHS opgenomen in de lijst van beroepsziekten. En in Oostenrijk bestaat een richtlijn van de Oostenrijkse artsenorganisatie voor de diagnose en behandeling van EHS.

Jurisprudentie
Ook hebben heel wat rechtbanken zich al uitgesproken over EHS. Drie Italiaanse rechtbanken hebben geoordeeld dat hersentumoren in verband moesten worden gebracht met de blootstelling aan EMV. In Frankrijk zijn verschillende uitspraken gedaan. Eén over een werknemer die arbeidsongeschikt was verklaard. Eén over een slimme watermeter die verwijderd moest worden vanwege EHS. En twee hadden betrekking op telecommaatschappijen die (1) in een zaak de mast moest weghalen vanwege angst voor gezondheidsklachten en (2) in de andere een vrouw schadeloos moest stellen voor het beschermen van haar woning. Ook zijn en inmiddels Spaanse en Australische uitspraken gedaan waarin mensen met EHS in het gelijk worden gesteld. Ook in Nederland is in een enkel geval EHS erkend door instanties.

Vervolg
Het is te hopen dat het Belgische voorstel wordt aangenomen. In ieder geval is men zich in België bewust van het feit dat wachten op het zogenaamde ultieme wetenschappelijke bewijs zal leiden tot zware gezondheids- en economische gevolgen. Immers, de gezondheidstoestand van mensen met EHS gaat er voortdurend op achteruit en de prevalentie van het syndroom wordt groter.
Het zou goed zijn als ook de Nederlandse overheidsinstanties en de politiek zich hiervan rekenschap geven en (wettelijke) maatregelen gaan nemen aangezien bovenstaande gevolgen niet alleen zijn weerslag op België zullen hebben.

Link
Vind de resolutie via: bit.ly/2fZM7E9

Voor de vertaling in het Engels zie:
www.emfsa.co.za/ehs/belgian-senators-want-recognition-ehs/ .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer