''Slimme meters gevaar voor volksgezondheid''

vrijdag, 03 februari 2017 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: www.beperkdestraling.org/nieuws-per-stralingsbron/slimme-meters/1259-persbericht-beperk-de-straling-slimme-meters-gevaar-voor-volksgezondheid-2
Persbericht Beperk de Straling
2 febr. 2017

Vanaf 1 januari 2019 wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) verplicht slimme elektriciteitsmeters beginnen invoeren, zo stond in de pers te lezen. De Werkgroep Beperk de Straling plaatst daar ernstige vraagtekens bij omwille van de risico's voor de gezondheid. Draadloze slimme meters zorgen voor hoge stralingspieken en leidden in het buitenland reeds tot heel wat gezondheidsproblemen en massaal protest.

Wij menen dat het onverantwoord is om mensen te verplichten een technologie in huis te nemen waarvan er zoveel aanwijzingen zijn dat ze schadelijk is voor de gezondheid.


Wereldwijd worden steeds vaker ''slimme'' elektriciteitsmeters ingevoerd, die van op afstand het elektriciteitsverbruik communiceren aan de netbeheerder. Europa is voorstander van een invoering van slimme meters voor elektriciteit, omdat ze verondersteld worden energie te kunnen besparen.

Vaak wordt gekozen voor draadloze communicatietechnologie, waarbij de meter gepulste elektromagnetische signalen de lucht in stuurt. De ervaring in het buitenland leert dat het gaat om sterke signalen die zeer frequent worden uitgezonden, tot enkele duizenden stralingspieken per dag.

In de buitenlandse pers getuigden reeds talloze personen over de ernstige gezondheidsklachten door de stralingspieken van slimme meters. De meest genoemde klachten zijn hoofdpijn, slaapstoornissen, tinnitus, hartritmestoornissen en cognitieve problemen. Het gaat zelfs zo ver dat sommige personen door de installatie van slimme meters en de resulterende gezondheidsschade de facto gedwongen werden om hun huis te ontvluchten.

In landen zoals de VS, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Frankrijk ontstond dan ook een massaal burgerprotest. Getuige hiervan zijn de vele ‘stop smart meter’ websites die door actiegroepen wereldwijd werden opgestart . Er kwamen rechtszaken van, hoorzittingen, discussies in de pers en op de spits gedreven conflicten tussen bewoners en de installateurs van de meters.

Als gevolg van dit protest werd op verschillende plaatsen de uitrol tijdelijk of finaal stopgezet en zelfs teruggedraaid (zie de Amerikaanse documentaire ‘Take Back Your Power’ ).

Een groot aantal wetenschappelijke studies wijst op de verontrustende biologische effecten van dit soort straling. Een aanzienlijke groep wetenschappers en medische experts maant aan tot voorzichtigheid. Meer en meer landen nemen maatregelen om de blootstelling van de bevolking en dan met name kwetsbare groepen zoals kinderen te beperken.

In 2011 bracht de International Agency For Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, hoogfrequente elektromagnetische straling officieel onder in de categorie mogelijk kankerverwekkend.

Naast kanker zijn er intussen ook aanwijzingen dat hoogfrequente elektromagnetische straling eveneens een bijkomend risico betekent voor ziekten als Alzheimer, een verminderde vruchtbaarheid, effecten op het immuunsysteem (ontstekingen, allergieën) en diverse stoornissen aan het zenuwstelsel zoals autisme en leerstoornissen .

Wij vinden het onbegrijpelijk hoe de Vlaamse regering in zo'n context kan beslissen om dit soort controversiële technologie ook in Vlaanderen te gaan uitrollen en binnen te brengen in de private leefruimte van gezinnen die vaak kleine kinderen hebben.

In een brief aan Minister Tommelein wezen wij de minister op tal van andere bedenkingen bij slimme meters:
•Buurland Duitsland besloot in 2012 om niet over te gaan tot een grootschalige uitrol van slimme meters, omdat uit analyses blijkt dat ze weinig opleveren in verhouding tot de enorme investering die ze vergen;

•Steeds meer bedrijven in de elektriciteitsdistributiesector zelf vinden slimme meters intussen achterhaald en overbodig om een slim elektriciteitsnet uit te bouwen;

•Uit recente studies blijkt dat de veronderstelde energiebesparing door slimme meters, toch één van de belangrijkste aangehaalde argumenten voor hun invoering, in realiteit klein tot onbestaande is;

•Slimme meters houden grote risico's in voor onze privacy door het vrijgeven detailinformatie over wat er zich binnenin de muren van onze privéwoning afspeelt;

•De consument blijkt de pineut: in Frankrijk en de VS blijkt de elektriciteitsfactuur vaak hoger dan voorheen omdat het verbruik anders gemeten wordt of omwille van problemen met de apparatuur.


Lees meer

•Zie onze webpagina over slimme meters.

beperkdestraling.us15.list-manage.com/track/click?u=4787723560ffca92fc05ead6f&id=514f2748bc&e=53c7178b24

•Zie onze nieuwslijn over slimme meters.
beperkdestraling.us15.list-manage1.com/track/click?u=4787723560ffca92fc05ead6f&id=49524ba57e&e=53c7178b24 .

Voor de figuren zie de link bovenaanLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie