Smartphone is belangrijkste toestel voor Vlamingen

donderdag, 26 januari 2017 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/smartphone-is-belangrijkste-toestel-voor-vlamingen--1180802
25 jan. 2017


Drie op de vier Vlamingen bezat in 2016 een smartphone (74%). Ten opzichte van 2015 betekent dat een stijging van 6 procentpunt (toen 68,5%), terwijl in 2014 het percentage op 57 procent stond. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digimeter, een onderzoek naar het mediagebruik in Vlaanderen. Naast smartphones groeit het aantal wearables hard (van 0 naar 13% in twee jaar), waar de andere hardware daling of stagnatie laat zien. Een opvallend cijfer is dat zo’n 6 procent van de Vlamingen aangeeft geen enkel connected toestel in huis te hebben.
Inmiddels is de groep 50-plussers ook de smartphone gaan gebruiken. In de loop van 2016 ging de smartphone de gsm voorbij, waarbij nu zo’n 52 procent van de 50-plussers een smartphone heeft. Bij 65-plussers zal dit keerpunt ergens in de komende twee jaar liggen als de trends doorgetrokken worden.

Op de vraag naar welk toestel het meest onmisbaar is, gaf 35 procent van de Vlamingen aan dat dit de smartphone is. Daarmee neemt het de eerste plaats over van de tv, dat nu nog maar door 17 procent als meest onmisbaar gezien wordt.

Gebruik
Het gebruik van de smartphone neemt grote vormen aan. Een derde gebruikt het toestel voor bankieren (in 2015 was dit 23%) en 41 procent gebruikt het voor nieuwsconsumptie (29% in 2015).

Acht op de tien Vlamingen gebruikt minstens één sociale media-app per maand (72% in 2015), 26 procent gebruikt er maandelijks minstens vier. Facebook is het populairst (69% gebruikt Facebook maandelijks en de helft spendeert minstens een uur per dag op het sociale netwerk). YouTube, Instagram en Pinterest zijn de grootste stijgers.

Digibesitas
Digimeter signaleert een negatief aspect aan het groeiend smartphone-gebruik. 13 procent van de respondenten, 1 op de 8, geeft aan zowel afhankelijk te zijn van zijn of haar smartphone als van de sociale media. Zij lijden aan ‘digibesitas’, een term die vorig jaar al opdook in het onderzoek. Het probleem doet zich het sterkst voor bij twintigers en dertigers.

Een beperkte groep - net geen 20 procent - geeft aan zich afhankelijk te voelen van zijn of haar smartphone. Zij kunnen naar eigen zeggen geen dag zonder en voelen dat als problematisch aan.

Zie voor de illustraties de link bovenaan.Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie