Antennebureau: ''Basisstations voor GSM en UMTS zijn veilig.''

zaterdag, 25 februari 2006 - Categorie: Artikelen

Volgens het Antennebureau zijn basisstations voor GSM en UMTS veilig.
Gedetailleerde rapporten die tot deze rare conclusie leiden zijn te vinden op www.antenneregister.nl/www/tpl/metingen/Metingen.htm . Tip voor het antennebureau: zet voortaan ook de meeteenheid erbij, oftewel Volt per meter (V/m).

Er wordt gesteld:
''Basisstations voor GSM en UMTS zijn veilig. Dat blijkt uit honderd steekproeven die zijn uitgevoerd in opdracht van gemeenten, de GGD, woningbouwverenigingen en het Antenenbureau. Alle gemeten veldsterkten blijven ver onder de gestelde internationale veiligheidsvoorschriften.''

Dat basisstations voor GSM en UMTS veilig zijn omdat ze de uitgezonden straling onder de blootstellingslimieten blijft is onzin. De blootstellingslimieten beschermen mensen slechts tegen het optreden van extreme verwarming van het lichaamsweefsel. De blootstellinglimieten zijn opgesteld door de ICNIRP, alwaar electrotechnici statische tests uitgevoerd hebben m.b.t. de opwarming van een ''ballon water'', als zijnde een ''replica'' van het menselijk hoofd, naast een stralingsbron. (in de praktijk wordt speciale vloeistof gebruikt, maar een vloeistof zal nooit de thermische eigenschappen van de complexe structuur van een echt menselijk hoofd benaderen)

Geen enkele arts of bioloog heeft geholpen bij het opstellen van de limieten. Er wordt geen rekening gehouden met hef feit dat bij zeer lage blootstellingswaarden reeds biologische processen ontregeld raken. Uit epidemiologische onderzoeken blijkt dat bij waarden ver onder de 1,0 V/m (2650 uW/m2) al effecten optreden bij mensen. Ook bij het TNO COFAM provocatieonderzoek is dit gebleken (1,0 V/m UMTS). Deze intensiteiten (en hoger) zijn veelvuldig te vinden in een straal van 400 meter rond zendinstallaties voor GSM en UMTS.

Volgens Duitse artsen en bouwbiologen zouden de blootstellingslimieten naar beneden bijgesteld moeten worden en wel naar maximaal 1 uW/m2 binnenshuis en 0,1 uW/m2 in de slaapkamer. Omgerekend naar V/m is dat afgerond 0,02 V/m resp. 0,01 V/m . De informatie over de artsen is te vinden op Verhalen/ .

Lees vooral de folder ''Straling de feiten'' om een beter inzicht in de materie te krijgen, zie Artikelen/936 . Veel biologische invloeden van niet thermische oorsprong (die niet het gevolg zijn van opwarming) door straling zijn inmiddels wetenschappelijk erkend.

In de prakijk krijgen mensen bij langdurige blootstelling al klachten bij waarden vanaf 100 uW/m2. Vanaf 1.000 uW/m2 (0,6 V/m) is de kans op klachten reeds zeer reeel. Eenmaal langdurig aangetast door straling, kan zelfs een blootstellingsniveau van 1 uW/m2 al acute klachten veroorzaken.

''Basisstations voor GSM en UMTS zijn veilig'', omdat aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan is, is hetzelfde als stellen dat het rijden op een motor volkomen veilig is, omdat die door een APK test gekomen is.

Bekijk de in internationaal gehanteerde blootstellingslimieten: Veel%20gestelde%20vragen/67 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie