Het convenant - Wat zijn uw rechten ?

maandag, 18 oktober 2004 - Categorie: Artikelen

2002: Antenne Convenant
In 2002 heeft de Nederlandse overheid "handje-klap" gedaan met Monet, waarin Telfort, KPN, Orange, T-Mobile en Vodafone verenigd zijn. Ze hebben samen een convenant opgesteld waarin de gemeenten buitenspel gezet worden. Tevens worden middels een vernuftige instemmingsprocedure de burgers zo goed als buitenspel gezet.
Alle zendmasten die reeds voor 2002 illegaal geplaatst zijn, zijn middels dit convenant gelegaliseerd. Deze masten werden gewoon op flats geplaatst zonder overleg met de bewoners. Hier en daar gebeurde het zelfs dat de stroom voor de masten afgetapt werd van de bewoners.

Gemeenten buitenspel, geen bouwvergunning nodig
Sinds 2002 is er geen bouwvergunning meer nodig en kunnen alle installaties die maximaal 5 meter hoog zijn, gemeten vanaf de voet van de zendmast, geplaatst worden zonder inspraak van de gemeente. Hiermee zijn de gemeenten zo goed als buitenspel gezet.

Instemmingsprocedure oneerlijk
Voor de plaatsing van zendmasten (onder de 5 meter) op flats hoeft ook geen bouwvergunning aangevraagd worden door de provider(s). Wel wordt er een inspraakronde gestart. Alle bewoners krijgen een brief in de bus waarin ze kunnen aangeven voor of tegen de plaatsing van de zendmast te zijn. Er zit echter een flinke adder onder het gras: Iedereen die vergeet zijn stembiljet in te leveren, wordt gezien als iemand die *voor* plaatsing van de mast is. Voorbeeld: Een flat met 100 inwoners. 30 Inwoners stemmen tegen plaatsing en 0 inwoners stemmen voor plaatsing. 70 Inwoners leveren hun biljet niet in. De mast zal gewoon geplaatst worden, de 70 mensen die niet gestemd hebben, worden als *voor*-stemmers gerekend. Ook de formulieren die niet compleet ingevuld zijn (geen handtekening, geen datum, of bij opgave "geen archivering"), worden als *voor*-stemmen gezien. Let op: Ook wanneer een kopie van het formulier gebruikt wordt in plaats van het origineel, wordt uw stem automatisch als *voor*-stem gerekend.

De zomervakantie-truc
Daarnaast starten de providers de instemmingsprocedure meestal in de zomervakantie wanneer de meeste bewoners op vakantie zijn. Elke vakantieganger is dan gelijk een *voor*-stemmer. Tevens wordt er geen vertaling van de folders verspreid, terwijl (helaas) een groot deel van de inwoners in de randstad niet of gebrekkig in staat is om Nederlands te lezen. Lees hier meer over de instemmingsronde. Bekijk de aflevering van "Ook dat Nog" waarin deze problematiek besproken wordt. Er werd beterschap beloofd door de providers, maar tot op heden is er niets veranderd.

Voor elke wijziging een nieuwe instemmingsronde
Voor elke wijziging van de zendmastenconfiguratie op het dak van de flat moet een nieuwe instemmingsronde gedaan worden. Het is illegaal om als provider een GSM mast te verwijderen en deze te vervangen door een UMTS mast. Het gaat hier namelijk om een geheel andere frequentie, ander zendvermogen en andere pulsering.
Vaak zetten de providers zonder de bewoners in te lichten een extra (UMTS-) basisstation op het dak. Dit is illegaal. Dit overkwam ook de bewoners van de 3 G flat in Bilthoven. Lees het krantenartikel.

Illegale masten door convenant gelegaliseerd
Veel illegaal geplaatste masten van voor 2002, zijn door het convenant in een klap gelegaliseerd. Dit is natuurlijk zeer opmerkelijk.
Wat veel mensen niet weten is dat deze masten vaak nog steeds illegaal zijn omdat ze niet aan alle criteria van het convenant voldoen.

Criteria waaraan een zendmast moet voldoen
Een zendmast mag zonder bouwvergunning geplaatst worden indien:

 • De zendmast maximaal 5 meter hoog is, gemeten van de voet van de mast.
 • De zendmast op minimaal 9 meter hoogte geplaatst is.
 • De techniekkast inpandig, ondergronds, dan wel op een plat dak is geplaatst.
  • Als de kast op een plat dak staat, moet deze minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn geplaatst zijn.
  • De kast op het platte dak mag tevens niet groter zijn dan 2 kubieke meter.
 • De bedrading moet in of direct langs de zendmast (antennedrager) lopen.
 • De bedrading moet inpandig of in een kabelgoot aangebracht zijn.
  • De kabelgoot moet zich minimaal 1 meter achter de voorgevellijn bevinden
 • Een zendmast op het dak moet aan of bij bestaande objecten geplaatst worden.
 • Een zendmast op het dak moet zich op minimaal 18/h meter afstand van de voorgevel bevinden.
  h = De afstand in meters tussen de begane grond en de voet van de zendmast.

De eisen voor de zendmast en de techniekkast zijn hieronder grafisch weergegeven:
Criteria waar een zendmast aan moet voldoen volgens het Convenant   Criteria waar een techniekkast aan moet voldoen volgens het Convenant  
Vergeet vooral ook niet naar de correcte bekabeling te kijken. Deze kabels moeten weggewerkt zijn in het gebouw of in een nette kabelgoot liggen die minimaal 1 meter van de gevel verwijderd is.

Als de zendmast niet aan alle eisen voldoet, is deze illegaal en mag deze zonder bouwvergunning niet blijven staan. Neem dan contact op met de gemeente om de mast te laten verwijderen: Er is zonder bouwvergunning een object op uw flat geplaatst !

Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie