Ouders van nu: Een misleidend artikel over straling

donderdag, 31 december 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: www.oudersvannu.nl/zwanger-zijn/20-weken/zwangerschap/ontwikkeling/5-vragen-en-antwoorden-over-straling/
dec. 2015


Zwanger zijn Zwangerschap Ontwikkeling

Vragen en antwoorden over straling

Is het gevaarlijk om mobiel te bellen wanneer je zwanger bent? Of in een huis te zijn waar wifi aan staat? Radioloog Floor Klerx-Melis, gespecialiseerd in straling en zwangerschap, geeft antwoord op deze vragen.

Een misleidend artikel van bovengenoemde radioloog, zogenaamd gespecialiseerd in straling en zwangerschap. Mogelijk klopt dit gespecialiseerd zijn voor ioniserende straling, maar op het gebied van niet-ioniserende straling blijkt uit haar artikel dat zij voor 100% analfabeet is. In onderstaande het artikel, met ertussendoor in het groen commentaar van onze zijde.

Wat is straling eigenlijk?
‘We maken onderscheid tussen ioniserende en niet-ioniserende straling. Ioniserende straling is straling met hoge energie, zoals röntgenstraling en radioactieve straling. Niet-ioniserende straling is laag energetische straling, denk aan micro- of radiogolven. Deze straling wordt uitgezonden door apparaten die we thuis gebruiken, zoals de magnetron, een mobieltje en de wifi-router waarmee je draadloos kunt internetten.’
Er staat dat niet-ioniserende straling laag energetische straling is. Dat is in zijn algemeenheid volledig onjuist. Niet-ioniserende straling kan bijzonder energetisch zijn zoals het geval is in een magnetron en vlak bij een radarantenne, zo energetisch dat je binnen de kortst mogelijke tijd verbrand.

Is straling schadelijk?
‘Blootstelling aan ioniserende straling verhoogt het risico op kanker. Maar de energie die in niet-ioniserende straling zit, is veel lager en kan daardoor minder schade aanrichten. Ik zeg niet dat het totaal onschadelijk is, maar het kan geen kanker verwekken. Niet-ioniserende straling is alleen schadelijk als je aan heel hoge vermogens zou worden blootgesteld, bijvoorbeeld als je in een magnetron zou gaan zitten of in een hoogspanningsmast zou klimmen. Dan kun je last krijgen van opwarmingseffecten (dan gaat je bloed richting het kookpunt en warmt je lichaam op tot een onverantwoord niveau) of hartritmestoornissen. Consumentenproducten, zoals mobiele telefoons, voldoen aan strenge normen. Het vermogen van een gsm, en ook dat van de wifi, is zo laag, dat de opwarmingseffecten verwaarloosbaar zijn.’
De radioloog stelt dat de energie die in niet-ioniserende straling zit veel lager is. en daardoor minder schade kan aanrichten. Zoals hierboven vermeld kan die energie wel degelijk erg hoog zijn, maar bij draadloze communicatie is die inderdaad zodanig laag dat thermische effecten (verwarming) verwaarloosbaar zijn. Er zijn echter duizenden wetenschappelijke publicaties verschenen waarin door deze straling veroorzaakte biologische effecten zijn aangetoond, waarvan een aantal schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. We noemen de door de straling veroorzaakte enkele en dubbele DNA breuken, vorming van micronuclei (een indicatie voor kanker), vorming van reactieve radicalen, vorming van stress hormonen, verlaging van de bloed-hersenbarrière en verlaging van het melatoninegehalte.
De radioloog stelt dat deze straling geen kanker kan verwekken. Zij is kennelijk onkundig van het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie de RF straling van draadloze communicatie al in 2011 heeft ingedeeld in de categorie ''mogelijk kankerverwekkend'', klasse 2B, dezelfde klasse waarin gelode benzine, DDT en chloroform zijn ingedeeld, zie:
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
Een werkgroep van 30 specialisten op dit gebied heeft over deze indeling beslist. Tien van deze specialisten hebben ook in 2011 een uitvoeriger artikel daarover gepubliceerd in: ''The Lancet Oncology, zie:
pdf/Lancet-June-2011-11.pdf
In dat artikel staat bovendien: ''When used by children, the average RF energy deposition is two times higher in the brain and up to ten times higher in the bone marrow of the skull, compared with mobile phone use by adults'', waarmee duidelijk is dat kinderen extra risico lopen.
Bovendien is de gedachte, dat als een externe invloed niet-ioniserend is deze dan niet schadelijk kan zijn, tamelijk absurd. We zullen deze gedachte, vaak als argument gebruikt, met enkele voorbeelden ontkrachten. Voor zover ons bekend werkt geen enkel medicijn en geen enkel gif direct ioniserend. Ook is de energie bevat in toegediende medicijnen en aanwezig in gif vrijwel altijd, zo niet altijd, verwaarloosbaar klein. Medicijnen en gif werken dat ook niet op thermische wijze maar op biologische wijze. En met straling van draadloze communicatie is het precies zo. De informatie in de straling, de vaste basisfrequentie en de daarop gesuperponeerde laag-frequent pulsen, zorgt voor de schade, net zoals de informatie bevat in medicijnen en gif voor de schade (of genezing) zorgt, soms indirect omdat ons lichaam de indringers herkent en ertegen reageert.
Dan het volgende argument, waarom hebben alleen maar sommige mensen er last van. Welnu, waarom hebben niet alle mensen last van hooikoorts, mosselallergie, garnalenallergie, en allerlei andere allergieën. En waarom krijgen sommige mensen kanker, zelfs op jonge leeftijd, en anderen nooit?Is er wel onderzoek naar gedaan?
‘Nee, er is nooit degelijk onderzoek gedaan naar het effect van wifi of gsm-straling op zwangere vrouwen, omdat daar geen directe aanleiding toe is. Het is tot nu toe niet gebleken dat het aantal aangeboren afwijkingen is toegenomen sinds we allerlei apparatuur in ons huis hebben. Ik ken één onderzoek, maar dat is bij zwangere muizen gedaan. Daaruit bleek dat ook bij hoge blootstelling er geen nadelige effecten waren vast te stellen bij de foetus. Wél wordt er veel onderzoek gedaan naar ioniserende straling en zwangerschap.’
Specifiek onderzoek naar het effect van wifi of gsm-straling op zwangere vrouwen is niet gedaan. Er zijn wel duizenden dierproeven gedaan waarvan de meeste schadelijk effecten laten zien. De meest bekende publicatie is die van prof. Taylor van Yale University, één van de meest bekende universiteiten uit de USA, zie:
www.nature.com/articles/srep00312?message-global=remove&WT.i_dcsvid=8954534-MjIxNjEzNTE5NDUS1&WT.ec_id=MARKETING&WT.mc_id=SR1204CEBIO312
In dit artikel wordt ernstige neuronale schade, veroorzaakt door straling van mobieltjes, gerapporteerd.
Voor een goed artikel over dit onderwerp zie het ''Baby safe'' project:
www.babysafeproject.org/the-science/
met daarin 27 referenties.


Nemen andere landen wel maatregelen?
‘Niet voor zwangeren, maar op andere gebieden maken sommige landen andere keuzes. In Frankrijk en België heeft de overheid ouders gewaarschuwd hun kinderen niet te veel gebruik te laten maken van mobieltjes. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat mobieltjes gevaarlijk of juist ongevaarlijk zijn voor kinderen, maar deze landen gaan aan de veilige kant zitten. Het is bekend dat kinderen gevoeliger zijn voor ioniserende straling zoals röntgenstraling dan volwassenen. Als je nog groeit, heb je een snellere celdeling, waardoor je gevoeliger bent voor die hoog energetische straling. Die kennis wordt in Frankrijk en België veralgemeniseerd naar de straling van een mobieltje, terwijl dat echt iets heel anders is.’
Wat het extra risico voor kinderen betreft, zie onze referentie naar het Lancet artikel. De snellere celdeling is ook hier van belang naast de argumenten genoemd door de Lancet auteurs.
Voor een overzicht over maatregelen die in allerlei andere landen genomen zijn, zie:
pdf/Compilatie-RF-straling-sept-2015.pdf
In die compilatie staat dat elektrohypersensitiviteit (EHS) van personen al sind vele jaren in Zweden erkend is en dat de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie (ÖAK) in 2012 een richtlijn gepubliceerd heeft voor de diagnose enbehandeling van gezondheidsklachten in verband met Elektromagnetische Velden (straling). Interessant is dat de organisatie die de 27.000 Oostenrijkse artsen vertegenwoordigt voor verblijf buitenshuis een maximale stralingsintensiteit aanbeveelt die een factor één miljoen (!) onder de Nederlandse (ICNIRP) norm ligt.


Wat is jouw advies voor zwangere vrouwen?
‘Wil je de effecten van straling op je ongeboren kind beperken, dan zou ik me richten op het vermijden van de ioniserende straling van bijvoorbeeld CT-scans, en niet op gsm en wifi. Stralingsrisico’s zijn veel kleiner dan de risico’s van roken, alcohol- en drugsgebruik tijdens de zwangerschap. Dus mijn advies is: gezond leven en je niet te veel zorgen maken, over straling is dat sowieso niet nodig. Als je in het ziekenhuis een onderzoek met straling krijgt, vertel dan dat je zwanger bent. Dan kunnen ze daar rekening mee houden.’
Floor Klerx-Melis is radioloog bij het HagaZiekenhuis in Den Haag. Ze heeft zich gespecialiseerd in zwangerschap en straling. Floor heeft 2 kinderen.

Na voorgaand commentaar lijkt ons commentaar op dit laatste advies overbodig. Nog een laatste punt. In het begin hebben we gesteld dat de auteur 100% analfabeet op dit gebied is. Dit is het meest waarschijnlijk. Er is nog een andere mogelijkheid, nl. dat dit een direct of indirect door de telecomindustrie gesuggereerd en betaald artikel is. Helaas komt dat in dit gebied voor, evenals vroeger met roken, asbest en vele andere door artsen en overheden toenmalig volkomen veilig verklaarde zaken, waar grote economische belangen mee gemoeid zijn.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie