Schadeloosstelling voor de telecom industrie bij erkenning van gezondheidsklachten door EMV ?

zondag, 20 december 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: frontierworld.nl/webshops/?product=frontier-magazine-21-06-november-december-2015
dec. 2015


In het blad Frontier Magazine, 21.06 november-december 2015 staat een artikel met als titel:
''DOOOZz-ontwikkelingen naast een snel tikkende tijdbom''
geschreven door Benjamin Adamah

Een goed artikel met een in historisch verband geplaatste zeer kritische analyse van ons overheidsbeleid met betrekking tot de gevaren voor de gezondheid van RF straling van draadloze communicatie.

Uit dit artikel sprak één punt ons bijzonder aan. Er wordt verwezen naar de Vara/NPS Zembla uitzending van 16 dec. 2004, met als titel:
''Ziek van mobiel bellen''
Daarin, en we citeren nu de tekst in het artikel van Adamah,

''vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud-Telford topman R. van den Hoeven van Genderen gewoon recht voor de raap dat de telecom veel geld over had voor de licenties voor UMTS-masten, maar dat de overheid er dan voor moest zorgen dat ze geen last kregen van verontruste burgers, die ook de GSM-masten al niet zagen zitten. Ook vertellen ze dat als de overheid de stralingsklachten toch serieus gaat nemen, de telecom dan zes miljard aan licentiegelden zal terugeisen.''

Tot zover het citaat wat bij ons de associatie oproept van ''je ziel aan de duivel verkopen.''
Hoeveel slachtoffers en hoeveel onnodige ziektekosten is het waard om de ontkenningspolitiek vol te houden?

In het artikel van Adamah staat naast de zeer goede en kritische analyse van ons overheidsbeleid ook reclame voor DOOOZz producten om de negatieve werking op de gezondheid tegen te gaan. Over dat deel hebben (StopUMTS) we geen kennis en geen oordeel.

De Zembla uitzending uit 2004 is met commentaar te zien in vijf fragmenten:

Deel 1/5 Duur 9:22 min www.youtube.com/watch?v=a9B08MkaKHo
Deel 2/5 Duur 9:17 min www.youtube.com/watch?v=TTHVdLfPNUQ
Deel 3/5 Duur 8:12 min www.youtube.com/watch?v=azY-5-CaDzE
Deel 4/5 Duur 8:07 min www.youtube.com/watch?v=x-0QMwNZw_8
Deel 5/5 Duur 2:44 min www.youtube.com/watch?v=vET2rJtnalk

De volledige uitzending stond in:

www.youtube.com/watch?v=lYqUkoV4oMI&feature=youtu.be


In deel 3/5 komen inderdaad de heren Smits (KPN) en Van den Hoeven van Genderen (Telford) aan het woord en vertellen dat ze zes miljard gulden betalen voor de licentierechten en dat de overheid er dan wel voor moet zorgen dat er geen problemen zijn. In deel 5 zegt de heer Smits dat als er problemen komen dat ze dan die zes miljard terug willen hebben. De formulering is dus iets genuanceerder dan in het artikel van Adamah, maar komt wel op hetzelfde neer.

In hoeverre de overheid juridisch verplicht is de telecombedrijven te compenseren voor geleden schade, bij schadelijk voor de gezondheid verklaren van de straling van mobiele communicatie, is uit bovenstaande niet af te leiden, maar het lijkt logisch te veronderstellen dat de telecombedrijven zich juridisch voldoende ingedekt hebben.

In de Zembla uitzending wordt uitvoerig gerefereerd naar het TNO onderzoek uit 2003 en het toen geplande Cofam 2 onderzoek uit 2006. Over die twee onderzoeken hebben we uitvoerig gerapporteerd in:


Artikelen/9568/%7Bde_cofam_onderzoeken_tno_in_2003_en_zwitsers-nederlands_in_2006%7D
en
pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf

Ondanks de in die onderzoeken gemeten (schadelijke) effecten is de uitrol van UMTS in Nederland gewoon doorgegaan.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie