Proefschrift Van Dongen: Kennis over elektromagnetische velden vermindert de bezorgdheid

vrijdag, 02 oktober 2015 - Categorie: Artikelen

Proefschrift Diana van Dongen
jan 2015


VUmc, Kennis over elektromagnetische velden vermindert bezorgdheid. De protestbereidheid bij burgers tegen het plaatsen van een zendmast in hun buurt neemt toe naarmate men minder weet over blootstelling van elektromagnetische velden. Promovenda Diana van Dongen deed onderzoek naar EM velden.

Met commentaar van StopUMTS onderaan. Onze verlate reactie komt daardoor dat we pas recent van dit proefschrift hoorden.

15 januari 2015

De protest bereidheid bij burgers tegen het plaatsen van een zendmast in hun buurt neemt toe naarmate men minder weet over blootstelling van elektromagnetische velden. Promovenda Diana van Dongen deed onderzoek naar EM-velden. Van Dongen: ''Mensen staan minder negatief tegenover EM-velden als zij duidelijke informatie krijgen van de overheid over de risico's van blootstelling en wat men zelf kan doen om deze blootstelling te reduceren.'' Zij promoveert 19 januari bij VUmc. Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van ZonMw.

Bijna iedere Nederlander draagt een mobiele telefoon op zak en het draadloos internet is overal beschikbaar. Mensen lijken dus weinig problemen te hebben met elektromagnetische velden (EM-velden). Toch protesteren bewoners regelmatig tegen de plaatsing van zendmasten in hun wijk omdat men denkt dat je lichamelijke klachten of zelfs kanker zou kunnen krijgen van blootstelling aan EM-velden. Diana van Dongen keek naar waarom mensen zich wel of geen zorgen maken over de straling van mobiele telefoons, zendmasten en andere apparaten.

Van Dongen deed onderzoek bij zowel werknemers die worden blootgesteld aan EM-velden als ook bij burgers die hiermee te maken krijgen. Bij werknemers is niet het blootstellingsniveau het probleem, maar lijkt het gebrek aan voorlichting over de blootstelling een probleem. Voor burgers geldt dat naarmate men minder vertrouwen heeft in het overheidsbeleid het risico van bijvoorbeeld zendmasten hoger wordt ingeschat.

Van Dongen: ''Een minderheid van de Nederlandse bevolking staat negatief tegenover zendmasten en is meer geneigd te protesteren tegen de plaatsing hiervan. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Als de overheid burgers beter informeert over de risico's van EM-veldenen wat men zelf kan doen aan de blootstelling, en eventuele gezondheidsrisico's dan zal de burger minder negatief op plaatsing reageren. Kennis speelt een belangrijke rol bij het wegnemen van gepercipieerde risico's.''

Onze reactie per e-mail verstuurd op 1 okt. 2015

Elektromagnetische Straling Zendmasten, GSM, WiFi, WLAN .................

Geachte mevrouw van Dongen,

Toevallig zag ik dat u gepromoveerd bent op bovenstaand onderwerp. In de korte samenvatting zag ik dat u het overheidsstandpunt verkondigt, nl. dat bezorgdheid van burgers wordt weggenomen door informatieverstrekking.
Ik trek hieruit de conclusie dat u zich kennelijk niet in het onderwerp verdiept hebt. Bezorgdheid kan nl. uitsluitend weggenomen worden bij het verstrekken van onjuiste informatie, zoals gebruikelijk door de overheid in Nederland.
Aangezien u naar mijn weten momenteel bij de GGD werkt is het wellicht toch nuttig om u enige informatie toe te zenden.

Allereerst zou ik uw aandacht willen vragen voor pp. 6 t/m 56 in:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
met ervaringen van slachtoffers van het stralingsgeweld. Die slachtoffers zullen het zeker niet met uw conclusie eens zijn.

Op pp. 106 t/m 108 voorts een samenvatting van belangrijke info op dit gebied.
De eerste link op p. 106 is niet meer up to date, zie daarvoor:
pdf/Compilatie-RF-straling-sept-2015.pdf

En tot slot, over het overheidsbeleid een analyse in:
pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf
en
Artikelen/9001/redir

Voorts vind u op www.stopumts.nl een overvloed aan informatie over dit onderwerp. Negeren van deze informatie, i.h.b. van de vele peer-reviewed publicaties over dit onderwerp (in de rubriek onderzoeken) lijkt mij onwetenschappelijk.
Bovendien lijkt me dit t.o.v. het toenemend aantal ernstige slachtoffers van het stralingsgeweld moreel verwerpelijk.

Met vriend. groet,
Leendert Vriens


We kunnen hier aan toevoegen dat we een analogie zien met een ander proefschrift, ook door een psycholoog geschreven en door ons van uitvoerig commentaar voorzien:
Berichten%20Nederland/9050/rivm_verband_elektromagnetische_velden_en_klachten_onduidelijk_%7B%7B(proefschrift_met_commentaar)%7D%7D?
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie