Feit of fabel?

maandag, 28 september 2015 - Categorie: Artikelen

Van de facebooksite www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=983337391708462&id=243634865678722
28 sept. 2015
een leerzame tekst:


''Draadloos gemak en een stralende toekomst'', dat is wat providers ons beloven. Dagelijks zien we beelden van lachende mensen die mobiel bellen, van laptops die je ook in je campingstoel kunt gebruiken en een klantenservice die dag en nacht open is om ons maar eindeloos te kunnen laten genieten van al dat moois.

En waarom ook niet? Consumenten hebben zich en masse op het draadloos gemak gestort, waardoor nu het overgrote deel van de bevolking beschikt over een mobiele telefoon, een DECT telefoon en een, veelal draadloos, modem.

Officiële instanties vertellen dat er, voor de zekerheid, veel onderzoek wordt gedaan naar straling en dat het niet bewezen is dat er schadelijke effecten zijn. En verder liggen de gemeten waarden van antennemasten ver onder de blootstellingslimieten, dus alles is in orde, toch?

Nee, helaas is dat niet zo. Als voorbeeld volgen hieronder 8 misverstanden over straling:

Stelling 1. ''De blootstellingslimieten zijn betrouwbaar en veilig.''
NIET WAAR
Voor de bepaling van de limieten is er maar 1 criterium gebruikt. Namelijk of er een temperatuursverhoging in het lichaam wordt waargenomen of niet.
Dit kunt u vergelijken met een arts die stelt dat er alleen sprake van ziekte kan zijn als er koorts te meten is, daarmee voorbijgaand aan vele aandoeningen zoals allergieën, autisme, dementie en kanker.
Verder is de duur van de test 6 minuten geweest. Terwijl men in de praktijk 24 uur per dag blootgesteld wordt aan bijvoorbeeld een draadloos modem of DECT telefoon.

Stelling 2. ''Overal gelden dezelfde limieten.''
NIET WAAR
Nergens in de wereld worden mensen zo intensief blootgesteld aan straling als in Nederland doordat hier de hoogste limieten ter wereld worden gebruikt. In enkele Europese landen zijn de
limieten veel lager. Nieuw Zeeland heeft naar aanleiding van onderzoeken de limiet vastgesteld op 100 microwatt per vierkante meter. In Nederland is dat 20.000.000 microwatt per vierkante
meter! (moet zijn 10.000.000). In Frankrijk mogen kinderen tot 14 jaar om gezondheidsredenen op school geen mobiele telefoon gebruiken en in Israël moeten mobiele telefoons een verplichte waarschuwingstekst vermelden waarin gewaarschuwd wordt voor een vergroting van het risico op kanker, vooral bij kinderen.

Stelling 3. ''Uit onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen straling en gezondheidsschade.''
NIET WAAR
Er zijn meerdere grootschalige onderzoeken geweest die juist wel aanwijzingen gaven voor schade, bijvoorbeeld
Ecolog rapport (2000)
Reflex rapport (2004)
Bioinitiative rapport (2007/2012)
Interphone rapport (2011)

Stelling 4. ''Het COFAM 2 onderzoek dat in Zwitserland werd uitgevoerd en waar de gezondheidsraad naar verwijst bewijst dat straling niet schadelijk is.''
NIET WAAR
Er is alleen maar een groep gezonde volwassenen drie kwartier blootgesteld aan straling. Je kunt ook niet in drie kwartier het verband aantonen tussen roken en longkanker. Kinderen, zieken,
ouderen, zwangere vrouwen zijn allemaal buiten beschouwing gelaten in het onderzoek. Het is volkomen onwetenschappelijk om deze uitslag te vergelijken met de werkelijkheid waarin mensen
met een DECT telefoon en/of Wifi 365 dagen per jaar blootgesteld worden aan deze straling.

Stelling 5. ''De overheid zou het nooit toestaan als het gevaarlijk was voor de volksgezondheid.''
NIET WAAR
Hoe groter de economische belangen hoe trager de bescherming van de bevolking geregeld wordt. Al in 1918 was duidelijk dat asbest gezondheidsrisico's opleverde. In 1936 werd asbestose
als beroepsziekte erkend. In 1951 erkende de Nederlandse overheid dat het kankerverwekkend was en pas in 1993 werd het gebruik ervan verboden. Dus 75 jaar nadat de informatie beschikbaar was werd de bescherming van de volksgezondheid bij wet geregeld.
De telecombedrijven maken miljoenenwinsten en de overheid heeft al bijna 10 miljard euro verdiend aan de veiling van de benodigde frequenties. Met deze enorme belangen kunt u de bescherming van de volksgezondheid wel vergeten.

Stelling 6. ''Mensen die zeggen dat ze last hebben van straling moeten naar een psycholoog of psychiater.''
NIET WAAR
Net zoals je een allergie kunt hebben of opbouwen voor de meest uiteenlopende dingen kun je ook gevoelig zijn (of worden) voor straling. Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden heeft hierover in juni 2012 een Kennisbericht gepubliceerd.

Stelling 7. ''Straling is veilig, want ik heb nergens last van.''
NIET WAAR
Als er een röntgenfoto gemaakt wordt heb je ook nergens last van, maar de medewerker stapt niet voor niets weg. Hoewel in eerste instantie wel werd beweerd: 'Het is niet bewezen dat röntgenstraling schadelijk is'.

Stelling 8. ''Dan moeten we zeker terug naar de Middeleeuwen!''
NIET WAAR
Veel toepassingen zijn prima te gebruiken met kabels die geen stralingsrisico's opleveren. Als de miljoenenwinsten van de telecombedrijven geïnvesteerd zouden worden in het vinden van een veilig alternatief zouden we er waarschijnlijk niet lang op hoeven te wachten. Dat is een keuze. Momenteel kiest men echter voor Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen.

Overigens zijn er allang veilige(re) alternatieve op de markt, maar daar wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het waarom daarvan laat zich raden...


Nog enkele aanvullingen:

Wat betreft de argumentatie van de Gezondheidsraad over het zogenaamd ontbreken van een wetenschappelijk bewijs van de (mogelijke) schadelijkheid van elektromagnetische velden (EMV), c.q. RF straling, zie de tegenargumentatie in:
Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv
en
Artikelen/9001/redir

Wat het Cofam 2 onderzoek betreft zie:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552030/
en onze analyse in:
www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie