EMC metingen en testen Immuniteits- en emissiemetingen

woensdag, 26 augustus 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: www.dare.nl/testen/emc-metingen

Een lezer maakte ons attent op deze site. Het gaat over compatibiliteit van apparatuur t.o.v elkaar. Het zou interessant zijn de EMC richtlijnen eens te vergelijken met de ICNIRP en SBM 2015 normen, voor zover mogelijk. Iemand geïnteresseerd om dat te doen?


DARE!! Measurements is een geaccrediteerd testhuis en Notified Body die full compliant EMC metingen uitvoert in het kader van de EMC richtlijn. De resultaten, vastgelegd in een rapport, vormen de onderbouwing waarmee klanten de CE-markering op hun producten aan kunnen brengen. Daarnaast worden ook EMC testen onder accreditatie uitgevoerd voor automotive, medische, maritieme, militaire, aerospace en railway toepassingen.

Wat is EMC?

EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit. De definitie van EMC is hoe apparatuur zich verdraagt ten opzichte van haar elektromagnetische omgeving. In andere woorden in welke mate beïnvloedt apparatuur andere apparatuur of in welke mate wordt apparatuur door andere apparatuur beïnvloed? Het werkgebied van de EMC is ruwweg in twee terreinen onder te verdelen:

Immuniteit, de mate waarin een apparaat bestand is tegen elektromagnetische straling en
Emissie, de mate waarmee een apparaat elektromagnetische straling uitzendt.

De EMC Richtlijn

In Europa is de EMC Richtlijn van toepassing. Dit is een zogenaamde nieuwe aanpak richtlijn waarbij in de richtlijn alleen de essentiële eisen zijn weergegeven. Bij de EMC Richtlijn zijn deze essentiële eisen in gewoon Nederlands: ''Gij zult niet storen en gij zult niet gestoord worden''. Nu zendt alle elektronica elektromagnetische straling uit en is alle elektronica in meer of mindere mate gevoelig voor elektromagnetische straling. Vandaar dat er voor diverse productgroepen normen gesteld zijn. DARE!! Measurements test apparatuur op het gebied van EMC.

EMC normen

Deze normen zijn door de Europese Commissie geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat zij in alle landen van de Europese Gemeenschap geldig zijn. Als er geen productnorm voor een bepaald product beschikbaar is, zijn de zogenaamde generieke normen van toepassing. Productnormen prevaleren echter boven de generieke normen. De meetmethoden zijn per EMC fenomeen vastgelegd in basis normen. Productnormen en de generieke normen verwijzen naar deze basisnormen. Basisnormen zijn niet geharmoniseerd. Door middel van EMC metingen wordt op ieder van deze EMC fenomenen getest.

Kijk hier voor het laatste nieuws op het gebied van geharmoniseerde EMC normen.

Testen op EMC fenomenen

EMC metingen worden onderverdeeld in de volgende fenomenen:

Gestraalde immuniteit (door de lucht door middel van een antenne)
Gestraalde emissie (door de lucht door middel van een antenne)
Geleide immuniteit (via kabels)
Geleide emissie (via kabels)
ESD (Electro Static Discharge, statische ontladingen)
EFT (Electrical Fast Transients, snelle electrisch pulsen)
Surge (zware energierijke pulsen)

Daarnaast worden ook andere fenomenen onder het werkgebied van de EMC metingen gevat:

Netharmonischen
Flicker
Spanningsdips en -interrupties
Scope

DARE!! Measurements voert metingen en EMC testen uit conform een breed spectrum van internationale productnormen. Hieronder vallen onder andere huishoudelijke apparatuur, consumentenelektronica, laboratorium en ISM-apparatuur, ITE-apparatuur, verlichting en audio- en videoapparatuur. Naast metingen conform specifieke productnormen zijn wij ook in staat EMC-metingen uit te voeren in overeenstemming met de generieke standaarden voor toepassing in licht industriële (huishoudelijke) en industriële omgevingen. Ons technisch kunnen loopt van gelijkstroom (DC) tot 40 GHz en van 3 V/m tot 200 V/m. Ervaren consultants van DARE!! Instruments kunnen u adviseren en maken het mogelijk uw product te verbeteren nog tijdens de test. Aanvullend op de standaard EMC testen kan DARE!! Measurements nog vele andere EMC testen uitvoeren.

Klik hier voor de laatst gepubliceerde lijst van geharmoniseerde EMC normen.

Geaccrediteerd

DARE!! Measurements is zowel geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer L279 als een Competent Body voor de EMC-richtlijn en een Conformity Assesment Body (CAB) in het kader van het Mutual Recognition Agreement met de USA (MRA-USA). Hiernaast is DARE!! Measurements een aangewezen instelling (Notified Body) voor de laagspanningsrichtlijn. In het kader van de Automotive richtlijn is DARE!! Consultancy een technische dienst voor de RDW and AEMCLRP geaccrediteerd door de Amerikaanse automobielindustrie (General Motors, Ford, Chrysler). DARE!! voert uw EMC metingen dus onder accreditatie uit!

Andere testen

De meeste normen die onder de EMC richtlijn vallen, dekken het frequentiegebied tot 1 GHz af. Op dit moment zijn er echter vele potentiële stoorbronnen zoals GSM (1,8 GHz), pc's, magnetrons (2,4 GHz), draadloze LAN's (WiFi) die werken met frequenties boven 1 GHz. DARE!! Measurements is in staat metingen uit te voeren tot 40 GHz. Immuniteitstesten zoals beschreven in de productnormen die geharmoniseerd zijn onder de EMC-richtlijn schrijven testen voor tot 10 V/M voor gestraalde immuniteit en 8 kV voor Elektrostatische Ontladingen (ESD). In bepaalde omgevingen verdient het de aanbeveling het apparaat te laten voldoen aan hogere immuniteitsniveaus. DARE!! Measurements is in staat velden te genereren tot 200 V/m (tot 18 GHz) en ESD-niveaus tot 30 kV. In andere gebieden zoals geleide-immuniteit, EFT en surge kunnen ook hogere testniveaus worden bereikt.

Zie verder de link bovenaanLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie