Magnetosensorisch vermogen bij de mens

maandag, 24 augustus 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=222
14 maart 2015


Is het fenomeen elektrogevoeligheid zo ver gezocht? Eigenlijk niet. Van verschillende diersoorten zoals vogels en bijen is geweten dat ze over een goed functionerend en uiterst gevoelig 'elektroreceptief systeem' beschikken, waardoor ze het (zeer zwakke) magnetische veld van de aarde kunnen waarnemen om zich op basis hiervan te oriënteren. Dit elektroreceptief (of magnetosensorisch) vermogen berust op de aanwezigheid van 'magnetiet' (magnetosomen) in de weefsels; een sterk geleidend mineraal dat in zeer grote mate in staat is om elektromagnetische straling te absorberen en te geleiden.

Als men dan weet dat ook de mens afstamt van een vissoort met een sterk ontwikkeld elektroreceptief systeem (cfr. studie van Modrell et al. gepubliceerd in Nature in 2011) en dat magnetiet ook in grote hoeveelheid voorkomt in de menselijke hersenen (meer info), is het dan zo verbazingwekkend dat mensen gevoelig kunnen zijn voor elektromagnetische velden?

Zie verder bovenstaande link, speciaal over de rol van magnetiet en het crytochrome effect.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie