Kritiek op Van Rongen van de Gezondheidsraad

donderdag, 25 juni 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/276-hoofdrolspelers-in-het-veiligheidsvraagstuk-emv-1-eric-van-rongen

Hoofdrolspelers in het veiligheidsvraagstuk EMV

Aflevering 1: Eric van Rongen

Naam: Eric van Rongen

Land: Nederland

Functies (o.a):

- Lid Nederlandse Gezondheidsraad - Commissie Elektromagnetische velden (woordvoerder en commisaris)

- Lid Commissie ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)

- Lid Commissie International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) of the IEEE

- Lid Internationaal Adviescomite World Health Organization International EMF Project

.....

nl.linkedin.com/pub/eric-van-rongen/14/846/73bEric van Rongen is vanaf 1982 lid van de Nederlandse Gezondheidsraad. Van deze raad is hij al vele jaren commissaris en woordvoerder. Deze Gezondheidsraad is het belangrijkste adviesorgaan voor de Nederlandse overheid met betrekking tot het beoordelen van de veiligheid van Elektromagnetische Velden.

Naast de Gezondheidsraad is van Rongen ook lid van het ICNIRP-commisie. Het ICNIRP is een organisatie die adviezen geeft voor blootstellingslimieten van EMV.Bij de introductie van de eerste draadloze communicatie technieken in de jaren 90 (GSM) heeft De Nederlandse Overheid advies gevraagd aan de Gezondheidsraad voor het bepalen van veilige blootstellingslimieten. Hierbij heeft de Gezondheidsraad limieten geadviseerd die ruim hoger zijn dan deze ICNIRP norm. De Nederlandse overheid heeft, mede in navolging van andere landen, besloten de lagere ICNIRP-norm te hanteren.

Al snel na de introductie van GSM verschenen de eerste onderzoeken die mogelijke schadelijke gezondheidseffecten aantoonden. Ondertussen zijn zo'n tienduizenden onderzoeken verschenen die binnen deze ICNIRP norm ongewenste effecten zien. Al vele malen werd in onderzoeken geconcludeerd dat deze ICNIRP norm niet toereikend is voor de bescherming van de gezondheid.

De taak van de Nederlandse Gezondheidsraad is om al het wetenschappelijk onderzoek te bekijken, te beoordelen en van daaruit adviezen te geven aan de Rijksoverheid. Echter heeft Eric van Rongen hier een dubbelrol. Van Rongen moet onderzoeken beoordelen welke kritiek hebben op ICNIRP, de instantie waar hijzelf lid van is.

icnirp

De kritiek op de ontoereikendheid van de ICNIRP-normen ligt met name in het feit dat de ICNIRP-norm alleen uitgaat van opwarmende (thermische) effecten in het lichaam. Uit vele onderzoeken blijkt dat er binnen deze thermische limieten zich vele serieuze biologische effecten plaatsvinden. Het onstaan van deze effecten werd door de ICNIRP, de Gezondheidsraad, ICES enz. al jarenlang ontkent. De vele onderzoeken die biologische effecten aantoonden werden systematisch genegeerd, bekritiseerd en als onvoldoende bewijs afgedaan. En worden zo niet meegenomen in de beoordeling of er gezondheidsrisico's bestaan.

Een zeer eenzijdige beoordeling door de Gezondheidsraad die al door vele experts bekritiseerd werd. Zoals bijv.

- Lucas Reijnders, biochemicus en emeritus hoogleraar milieukunde

- prof.dr.ir. Michiel Haas, directeur NIBE, em. prof. TU Delft, auteur boek Elektrostress& Gezondheid

(Wat ondere andere te zien is in twee onderstaande afleveringen van Zembla)

th 1Naast de Gezondheidsraad en ICNIRP is van Rongen lid van het (WHO) Adviescomite de International EMF project.

Van Rongen werkt hier als hoofd van een project welke voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een verzameling en beschrijving maakt wat er op dit moment uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over eventuele gezondheidsrisico's van EMV.

Deze informatie is uitgewerkt in concept-hoofdstukken, zodat deskundigen commentaar kunnen geven over de juistheid en volledigheid van de gegevens.

www.gr.nl/nl/nieuws/commentaar-gevraagd-op-inventarisatie-gegevens-radiogolvenDit concept-rapport ligt dan ten grondslag voor een latere beoordeling van het WHO om conclusies te trekken over mogelijke gezondheidseffecten van radiogolven.

Het tot nu toe uitgewerkte concept-rapport krijgt veel kritiek van vele experts. Het concept is betreuringswaardig laat, incompleet, en laat veel belangrijke onderzoeken buiten beschouwing. Zoals bekritiseerd wordt door EMV-expert Dariusz Leszczynski:

betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/10/06/who-draft-of-ehc-for-rf-is-late-and-incomplete-consultation-is-futile-at-this-time/In het concept valt met name op dat enkele rapporten, die zwaar bekritiseerd worden, door van Rongen juist zwaarwegend aangeschreven worden in zijn concept. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Danish Cohort studie.

Berichten%20Internationaal/6182/redir

betweenrockandhardplace.wordpress.com/2013/06/14/bioem2013-health-council-netherlands-evaluation-epidemiology-rf-cancer/

whale.to/a/carlo5.htmlWederom kan Eric van Rongen, na voor Nederland ook op wereldniveau, een zeer grote invloed uitoefenen op het te voeren beleid met betrekking tot EMV en gezondheid. En zou hij wederom een selectieve keuze kunnen maken van te beoordelen onderzoek. Iets wat gezien de gigantische belangen enerzijds van de gezondheid van de wereldbevolking en anderzijds de gigantische financiele belangen in de telecomindustrie niet wenselijk is om ee'n persoon zoveel invloed te geven op zoveel belangrijke posten. Want welk belang gaat Eric van Rongen dienen?

Onbegrijpelijke en onwenselijke situatie. Iets waar de politiek maar eens zijn oordeel over moet geven.

Voor de bijgevoegde video's zie link bovenaan.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie