Toenemende (stralings)-klachten onder de NL-bevolking

zaterdag, 23 mei 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/311-toenemende-ehs-klachten-onder-de-nl-bevolking

In een ingezonden reaktie op de actie van Stopumts: ''Behoud Witte Zones''
Verhalen/8744/reacties_op_de_oproep_behoud__witte_zones__%28stralingsarme_gebieden%29
wordt aangestipt dat de typische klachten die elektrogevoelige personen ondervinden zich almeer lijken voor te doen onder de Nederlandse bevolking. Zo zijn slecht slapen, stress gevoel, burn-out, oog-oorproblemen, verslechterd immuunsysteem de laatste jaren in hoge mate toegenomen.

Is het toeval of is de enorme toename van EM-velden voor veel meer personen een groot gezondheidsprobleem aan het worden?

De afgelopen jaren is een enorme toename opgemerkt van onder andere de volgende gezondheidsklachten:

- Slaapproblemen www.gezondheidsnet.nl/slapen/slaapgebrek-steeds-groter-probleem

- Stress www.telegraaf.nl/gezondheid/22865790/__Ziekteverzuim_door_stress_fors_gestegen__.html

- Burn out www.psychopraktisch.nl/nieuwsberichten/burn-out-onder-jongeren/

- Oogproblemen oogfonds.nl/nieuws/nieuwsartikel/archive/2015/april/article/oogarts-luidt-noodklok-over-toename-bijziendheid/

- Afname immuunsysteem www.nivel.nl/nieuws/langste-griepepidemie-sinds-40-jaar-duurt-nog-voort

Al vele jaren ervaren grote groepen personen deze grote gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van draadloze apparaten als bijvoorbeeld een smartphone, I-pad, Wifi-router, Dect-telefoon en ook zendmasten. Het aantal van deze ''elektrogevoeligen'' is naar schatting ongeveer 3-5% van de bevolking. Het is bij vele van deze elektrogevoeligen een lange zoektocht geweest. Velen hebben zeer uitgebreid het medische traject doorlopen met weinig tot geen diagnoses. Velen kwamen er, na vele jaren, proefondervindelijk achter dat hun gezondheidsklachten in hoge mate verdwenen als zij op voldoende afstand bleven van deze draadloze apparatuur.

De link was gelegd en was er eindelijk een soort van diagnose gevonden. Met deze wetenschap werd er dan ook keer op keer ondervonden dat dergelijke apparatuur en het krijgen van gezondheidsklachten nagenoeg onvermijdelijk werd en er een 100% verband was. Voor velen heeft dit grote gevolgen gekregen voor huis, werk, relatie enz.

De relatie tussen deze draadloze apparatuur en gezondheidsklachten is, als men naar de vele onderzoeken kijkt, zeker te verwachten. De afstralende elektromagnetische velden (EMV) van deze apparatuur kan grote nadelige gevolgen hebben voor vele processen in het menselijk lichaam. Zo kunnen bijvoorbeeld lichaamcellen (genen/DNA) beschadigd worden en kunnen er DNA-breuken ontstaan door deze EM-velden.

----> Zie vorig artikel ''Alarmerende studies stapelen zich op'' met de link naar wetenschappelijke onderzoeken.

Echter heeft de Nederlandse overheid het bestaan van elektrogevoeligheid of elektrohypersensitiviteit (EHS) nog steeds niet erkent en heeft geen enkele actie ondernomen om deze elektrogevoeligen te helpen en te ondersteunen. (Wel heeft een overheidsorgaan het Kennisplatform EMV aangegeven dat mensen met stralingsklachten zeer serieus moeten worden genomen).
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .

Blijkbaar hoopt de overheid dat het bij een kleine groep van 3-5% elektrogevoeligen blijft. De grote toename van typische EHS-klachten lijkt echter een beeld te geven dat niet alleen deze groep last ondervind maar een veel groter deel van de bevolking. Zij ervaren ondertussen ook gezondheidsklachten alleen hebben zij nog geen link gelegd met de alom aanwezige draadloze apparatuur.

Zie voor het volledige artikel met illustratie bovenstaande link.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie