Gaat overheid nu serieus in dialoog over het stralingsvraagstuk? Nee dus

vrijdag, 28 november 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: mensenspirit.nl/gaat-overheid-nu-serieus-dialoog-het-stralingsvraagstuk/ .
19 nov. 2014


door: Alja Hoeksema

Slechts weinig mensen weten, dat vorig jaar de Gezondheidsraad een opmerkelijk advies aan onze regering heeft uitgebracht. Namelijk, dat de elektromagnetische straling welke voor draadloze communicatie nodig is, zo laag als redelijkerwijs mogelijk zou moeten zijn. En wel vanwege gezondheidsredenen: het één en ander volgens het internationale “ALARA”-principe (As Low As Reasonably Achievable), zoals dat ook voor nucleaire straling en röntgenstraling geldt. ”Er is géén reden het ALARA principe NIET toe te passen,” stelde de Gezondheidsraad.

In reactie hierop meldde Staatssecretaris Mansveld (Ministerie Infrastructuur & Milieu) aan de Tweede Kamer, niet naar de laagst mogelijke stralingsbelasting te streven maar tevreden te zijn met het bestaande beleid, waarbij alleen hoge waarden niet overschreden mogen worden. Daarmee werd het advies in feite genegeerd.

Daarom heeft Partij voor MenS en Spirit dit advies op 29 oktober nu nogmaals onder de aandacht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebracht, in een brief die mede is ondertekend door diverse organisaties en medici, zoals artsen en tandartsen. Klik hier om de brief te lezen. Deze brief is opgesteld door de visiegroep Gezondheid in samenspraak met het bestuur.

Kunnen we nog zonder straling?
Mobieltjes, I-pads, WiFi , je ziet het overal om je heen en miljoenen Nederlanders maken er enthousiast gebruik van. Wat wil MenS? Wij willen dat, in het geval van wetenschappelijke onenigheid over de effecten, alleen producten en technologiën die bewezen onschadelijk zijn op de markt mogen worden gebracht. Dat heet het voorzorgsprincipe. Op dit moment zijn we nog ver verwijderd van dit principe als we kijken naar elektromagnetische straling. Het zou een omslag van 180 graden zijn.

Om in ieder geval een begin te maken met een verandering streeft Mens en Spirit nu naar een duidelijke vermindering van de blootstelling van mens, dier en milieu. Je zou het een 90 graden omslag kunnen noemen: hoewel we niet meteen stoppen, willen wij flink gas terugnemen.

De overheid stelt dat ze blootstellinglimieten hanteert en dat daarmee de mogelijke schade zou voorkomen. MenS deelt die mening beslist niet. Deze blootstellinglimieten (van de ICNIRP) zijn gebaseerd op onderzoeken die slechts 6 minuten (!) duurden. En bovendien geen enkel biologisch effect hebben onderzocht. Daarom beschouwt MenS ze als onbruikbaar om de volksgezondheid te beschermen.

Wat kunt u doen?
Als u beroepsmatig of door een grote gevoeligheid voor stralingsbronnen direct te maken heeft met de nadelige effecten van deze straling kunt u uw naam opgeven bij alja.hoeksema@mensenspirit.nl Uw naam en evt. functie en/of website zal dan aan de ALARA brief worden toegevoegd.

Er is ook een algemene petitie opgesteld waarin er opgeroepen wordt tot het verminderen van deze straling. U kunt deze hier mede ondertekenen. www.verminder-electrosmog.nl De site geeft een duidelijk overzicht van de onderzoeken en wetenschappers die ook manen tot voorzichtigheid.

Praktische tips:

1. De enige 100% veilige toepassing is via een bekabelde verbinding, zowel voor de telefoon als het internet. (Zet wel de WiFi functie van bijvoorbeeld uw laptop uit, anders wordt er alsnog telkens een nutteloos signaal uitgezonden.)

2. Als u toch gebruik wilt maken van draadloze communicatie kunt u het beste kiezen voor stralingsarme apparaten. Omdat deze niet in gangbare winkels te koop zijn, noemen wij 2 sites waarbij u deze zou kunnen kopen; www.electrohealth.nl/elektronica/productoverzicht en www.vitalitools.nl .
Aanvulling StopUMTS: in bovenstaande link vind u ECO MODE PLUS DECTs, Eco-WiFi's en Eco-babyfoons met info. Voor de juiste DECTs zie:
Veel%20gestelde%20vragen/99/hoe_zit_het_met_de_dect_telefoon .


3. Afstand bewaren, dus mobiel niet in de broekzak of borstzak, maar in een tas of nog verder weg. Elke centimeter meer afstand is beter voor lichaam en geest.

4. Ondersteun uw lichamelijke en geestelijke gezondheid zodat uw weerstand op peil blijft, door voldoende rust te nemen, biologische voeding te gebruiken en regelmatig de natuur op te zoeken.

5. Om uw hersenen en zenuwstelsel te ondersteunen zou u de eenvoudige oefeningen kunnen doen die vermeld staan op bladzijde 5 van dit document van Désirée Röver: desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2011/01/Elektrosmog-dr.-Manfred-Doepp-.pdf

6. Om andere mensen bewust te maken van wat er speelt op dit gebied zou u uw e-mails standaard kunnen ondertekenen met: Verstuurd zonder electrosmog. Doet u mee? Zie ook: www.verminder-electrosmog.nl

Meer informatie over dit onderwerp vindt u o.a. op www.stopumts.nl , www.stik-ems.org www.stralingsrisicos.nl en www.stichtingehs.nl .

Zie ook:
Reacties/8830/alara_principe%3B_brief_naar_de_ministeries .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie