Elektromagnetische straling arbokennisnet 2008

donderdag, 17 januari 2008 - Categorie: Artikelen

Bron: www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Straling/D_Elektromagnetische_straling.pdf .

met als schrijvers:
Albert Keverling Buisman
Guus Hoorenman
Eric van Rongen
Gerard Kars
17 januari 2008

1. Inhoudsopgave
1. Beschrijving van de risicofactor ........................................................................3
1.1 Beschrijving risico’s............................................................................................................... 3
1.2 Omvang problematiek ............................................................................................................ 5
2. Relevante werksituatie........................................................................................................... 6
2.1 Relevante branches ................................................................................................................ 6
2.2 Relevante beroepen................................................................................................................ 6
3. Inventarisatie- en evaluatie.................................................................................................. 7
3.1 Risico-inventarisatie............................................................................................................... 7
3.2 Meten........................................................................................................................................ 9
3.3 Blootstellingsmeting............................................................................................................... 9
3.4 Effectmeting ............................................................................................................................ 9
4. Wetgeving ................................................................................................................................................ 10
4.1 Arbowet............................................................................................................................................... 10
4.2 Arbobesluit ............................................................................................................................ 10
4.3 Arboregeling.......................................................................................................................... 10
4.4 Overige nationale wetgeving ............................................................................................... 10
4.5 Europese wetgeving ............................................................................................................. 11
5. Beleid........................................................................................................................................... 13
5.1 Arboconvenanten.................................................................................................................. 13
5.2 CAO-afspraken...................................................................................................................... 13
5.3 Brancheafspraken................................................................................................................. 13
5.4 Standaardisatie ..................................................................................................................... 13
6. Beheersmaatregelen............................................................................................................. 13
6.1 Arbeidshygiënische strategie.............................................................................................. 13
6.2 Bronmaatregelen................................................................................................................... 14
6.3 Organisatorische maatregelen ............................................................................................ 15
6.4 Technische maatregelen ...................................................................................................... 15
6.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen ................................................................................. 16
7. Medisch onderzoek............................................................................................................ 16
7.1 Gezondheidseffecten en beroepsziekten ........................................................................... 16
7.2 Diagnostiek en behandeling/begeleiding............................................................................ 16
7.3 Kwetsbare groepen en aanstellingskeuring ...................................................................... 16
7.4 Preventief medisch onderzoek inclusief vroegdiagnostiek ............................................ 17
8. Werkgeversverplichtingen ................................................................................................. 17
9. Werknemersverplichtingen................................................................................................ 17
10. Werknemersrechten.......................................................................................................... 18
10.1 Rechten individuele werknemers ........................................................................................ 18
10.2 Rechten medezeggenschapsorgaan................................................................................... 18
11. Praktijkverhalen .................................................................................................................. 18
12. Referenties ............................................................................................................................ 19
13. Referentie auteurs.............................................................................................................. 19
14. Peer review............................................................................................................................ 19Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie