Onbekende boomaantastingen

woensdag, 08 oktober 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners/Afval_natuur_milieu/Overige_natuur_milieu/Onbekende_boomaantastingen .
okt. 2014


Vooral bomen in stedelijke gebieden hebben steeds vaker last van onverklaarbare aantastingen: knobbels, scheuren, aangetast weefsel en verkleuringen. Bomen kunnen hierdoor ziek worden en afsterven. Dit leidt ook tot economische schade.

Ondanks onderzoek door erkende wetenschappelijke instanties is tot nu toe geen oorzaak gevonden. Er zijn wel aanwijzingen dat het milieu er invloed op heeft.

De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de afgelopen 6 jaar zoveel mogelijk informatie verzameld over de ontwikkeling van deze onbekende aantastingen. Ook is in vakbladen, op symposia en tijdens informatiedagen een bijdrage geleverd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Meer documenten kunt u vinden in ons archief bij onbekende boomaantastingen.
archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20131011092315/http://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Milieubeleid/Onbekende_boomaantastingen .

Naar aanleiding van opvallende aantastingen op bomen in stedelijk gebieden is nagegaan of elektromagnetische-velden (EM-velden) een effect heeft op de gezondheid van planten. In een proefopstelling is gekeken of er verschil is in ontwikkeling bij bomen in de buurt van WiFi zenders. Er is in dit onderzoek geen bewijs gevonden dat bastknobbels en scheuren worden veroorzaakt door gemoduleerde elektromagnetische velden. Hierbij is opgemerkt dat niet kan worden uitgesloten dat langere belasting dergelijke effecten kunnen veroorzaken.

Daarnaast zijn er wel significante effecten gevonden op het gebied van aangetast weefsel en bladverkleuringen en het veranderen van het bio-potentiaal van bomen die blootgesteld werden aan elektromagnetische velden. Zo zijn een verstoorde suikeraanmaak, bladkrulling, metaalglans op het blad, exudaatvorming (suikervorming) en epidermisnecrose aangetoond. Ook zijn gedurende het onderzoek 2010-2012 bio-potentiaalmeting uitgevoerd waaruit significante effecten van het blootstellen aan gemoduleerde elektromagnetische velden.

De resultaten van de bio-potentiaalmetingen zijn te lezen in het rapport van de Wageningen University & Research centre: The effects on trees of pulsed digitally modulated high-frequency.
www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?type=pdf&objectid=26e76f2a-065d-428c-915f-2d49d2112981&versionid=&subobjectname= .

Een wetenschappelijke publicatie op basis van het onderzoek is in voorbereiding. U kunt het verslag 'Effect EM-velden op bomen alvast lezen.
www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?type=pdf&objectid=5da372db-f66d-45bf-9094-d0ddda905391&versionid=&subobjectname= .

U kunt ook het onderzoeksrapport 'Monitoring van bomen die zijn blootgesteld aan een verhoogde EM-straling, een oriënterende buitenproef in Fraxinus en Aesculus' (maart 2013) downloaden.
www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?type=pdf&objectid=b0a6528b-06ad-460b-818e-3dca9f409a00&versionid=&subobjectname= .
Dit onderzoek is uitgevoerd door Praktijk Onderzoek Plant & Omgeving (Universiteit Wageningen) in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn.

Hieronder nog de mail van de lezer die me bovenstaande link toezond:

Graag breng ik u op de hoogte van de resultaten van deze eind rapportage.

Veel planteigenschappen, bij zowel de aan pulserende hoogfrequente velden blootgestelde groep essen bomen als bij de niet blootgestelde groep verschilden niet.

In de rapportage staat echter ook dat met dit onderzoek van respectievelijk 3,5 en 7 maanden 2010-2012) niet is uit te sluiten dat langere belasting een ander resultaat zou kunnen geven.

Ook is alleen gewerkt met zeer matig vermogen van DvtB Umts en Wifi frequentie. Iets dat buiten in de natuur natuurlijk geheel anders is.

Er is niet vastgesteld dat er met deze belasting bastknobbels, scheuren, lijnen of bloeding worden geïnduceerd.

Wel werd er volgens statitisch verantwoorde methoden 3 jaar achtereen bladnecrose (afsterving) vastgesteld. Tevens is vastgesteld dat twee van de drie jaar er duidelijk sprake was van een verstoorde suikerhuishouding in het blad en misvorming/opbolling van de bladeren van belaste essen bomen.

In de rapportage staat benoemd dat deze verschijnselen niet in de vrije natuur zijn vastgesteld. Logisch want er is niet naar gezocht en maakte geen onderdeel u ot van het onderzoek.

Dubbel blind werd door middel van de toepassing van een nieuw ontwikkelde meettechniek veranderingen van het celpotentiaal vastgesteld. Of wel celbeinvloeding. Drie jaar lang zijn deze metingen samen met en door WUR uitgevoerd in de klimaatkamers van de universiteit. Zie de Engelse bijlage bij het rapport op de website.Zie ook:

webwereld.nl/mobility/84088-wifi-maakt-bomen-niet-ziek--maar-eigenlijk-toch-wel .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie