Over de voorlichting van MoNet

vrijdag, 30 december 2005 - Categorie: Artikelen

Hugo van Bergen van MoNet (de vereniging van providers van mobiele telefonie) beweert steeds weer dat de techniek van draadloze communicatie precies (!) dezelfde is als van traditionele radio en televisie. Dat is niet waar, de structuur van de straling (frequenties, modulatie, pulsering) is anders.

Ook zegt hij keer op keer dat de traditionele radio en televisie meer straling veroorzaken dan de draadloze communicatie. Ook dat is niet waar. Niet het vermogen van zenders, maar de stralingsdichtheid van de omgevingsverontreiniging is maatgevend. Die is op straat, in woningen en bedrijven enorm gestegen. Een 10.000 maal hogere dichtheid is geen uitzondering.

Het is onbegrijpelijk dat zulke pertinente onwaarheden gewoon rondgestrooid worden en zonder commentaar worden afgedrukt. Hugo van Bergen schermt ook met een recente publicatie van de WHO. Volgens hem zou daarin staan, dat straling geen gezondheidsklachten kan veroorzaken. Hij bedoelt factsheet 296, dat is hier te vinden:

www.who.int/peh-emf/publications/facts/EHS_Factsheet_296_English.pdf

Daarin staat dat er op dit moment geen wetenschappelijke basis is voor een causaal verband tussen symptomen en blootstelling aan elektromagnetische velden en straling. Dat is dus iets anders dan wat Hugo van Bergen beweert. GR en ICNIRP formuleren het nog voorzichtiger.

Dat er geen wetenschappelijke basis zou zijn is overigens niet waar. Dat weet Michael Repacholi (de cordinator van het EMF-project van de WHO, verantwoordelijk voor het factsheet) zelf ook wel. Het is slechts de mening van een groep wetenschappers van de ICNIRP, IEEE, WHO en Gezondheidsraad (GR).

F. de Gruijl en L. Verschaeve maken bijvoorbeeld deel uit van de ICNIRP en GR. Zij adviseren dus zichzelf. Michael Repacholi was voorzitter en is ere-voorzitter van de ICNIRP zowel als cordinator van het EMF-project van de WHO. Hij werkt nauw samen met Eric van Rongen van de GR, samen adviseren zij bijvoorbeeld de Ierse regering. Ook zij adviseren dus zichzelf.

Hugo van Bergen noemt H. Kroeze als onafhankelijk wetenschapper. Die is echter gepromoveerd bij en werkt nauw samen met J. Lagendijk, lid van de beraadsgroep straling van de GR. Hij heeft dus zelfs niet de schijn van onafhankelijkheid. Hugo van Bergen meldt ook de nauwe samenwerking tussen MoNet en de overheid. Ook daar dus geen schijn van onafhankelijkheid.

Factsheet 296 van het EMF-project van de WHO geeft slechts de mening van een bepaalde groep wetenschappers. Een mening die de providers en de overheid welgevallig is. Zij aanvaarden alleen die mening als wetenschappelijke autoriteit. Het paradigma luidt, dat elektromagnetische velden en straling geen schade kunnen aanrichten.

Alle feiten en wetenschappelijke resultaten die het tegendeel laten zien, laten zij weg of schrijven zij dood. De Russische stralingscommissie (voorzitter Y. Grigoriev) bijvoorbeeld komt met wetenschappelijke feiten, maar de ICNIRP, WHO en GR laten die gewoon weg uit hun rapportages. Een Chinees lid van de ICNIRP klaagt zelfs dat het hem moeilijk gemaakt wordt om schade aan DNA te rapporteren.

Het Interphone project komt met resultaten, maar die worden weggepoetst (in het persbericht stond 'geen verhoging' in plaats van 1,8 maal zoveel kans op acoustic neuroma na tien jaar mobiel bellen). Het Reflex project (cordinator Franz Adlkofer) komt met feiten, maar ook die worden weggelaten. Uit de praktijk komen talloze getuigenissen, maar ze worden niet onderzocht en weggeredeneerd met het paradigma, dat het onmogelijk zou zijn.

Op zichzelf is het niet zo bijzonder dat in de wetenschap verschillende groepen het niet met elkaar eens zijn (zij hebben hun eigen paradigma's, denkramen die in de weg staan van een objectieve waarneming). De WHO zou boven de partijen moeten staan, maar dat is duidelijk niet het geval. Bekijk bijvoorbeeld de instructies voor factsheet 296:

www.who.int/peh-emf/meetings/hypersens_wgrep_oct04.pdf (zie pagina 8).

Deze instructies zijn door vijf mensen bekokstoofd in oktober 2004 in Praag. Een deel mist zelfs elke wetenschappelijke onderbouwing. Op eenzelfde manier zijn de resultaten van een conferentie in september 2004 in Moskou behandeld. De mening van de voltallige Russische stralingscommissie RNCNIRP werd gewoon uit de verslaggeving weggelaten.

Kortom, de wetenschappelijke autoriteiten waar Hugo van Bergen van MoNet over spreekt, vertellen niet het hele verhaal. Dat is op zichzelf al kwalijk. Doen alsof alle wetenschappelijke autoriteiten de mening van de WHO delen, zeggen dat de straling precies dezelfde is als van traditionele radio en televisie, beweren dat de traditionele radio en televisie meer straling veroorzaken, lijkt meer op misleiding dan op voorlichting.

Hetzelfde geldt voor verhalen als 'de klachten komen alleen maar voort uit angst' (die ongefundeerde mening is overigens door de WHO en GR losgelaten) en 'de klachten zijn niet reel' (ook die gedachte is door de WHO en GR reeds verlaten).

Het wordt tijd om het paradigma 'elektromagnetische velden en straling kunnen geen schade aanrichten' te vergeten. Elektromagnetische velden en straling zijn praktisch, maar ze vormen ook een giftige omgevingsverontreiniging, met effecten in biologische systemen die gevolgen hebben, dus in toxicologische zin oorzaak zijn.

De mensen die dat nu nog niet willen inzien leven op een platte aarde, denken dat de maan niet bestaat en zoeken ijsberen in de sahara en aardbeien op het strand.

Frans van Velden
fransp@dds.nlLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie