''Druk van publieke opinie nodig'', schrijft professor Adlkofer

dinsdag, 27 december 2005 - Categorie: Artikelen

- Laagfrequente en hoogfrequente elektromagnetische velden kunnen de genen veranderen en beschadigen
- Organisaties zoals de ICNIRP reageren niet of nauwelijks op nieuwe wetenschappelijke informatie zonder druk van de publieke opinie
- Meer dan genoeg wetenschappelijke kennis om de toepassing van het voorzorgsbeginsel te rechtvaardigen

Voor wie het niet weet: de ICNIRP is de particuliere organisatie die de WHO adviseert. Twee leden van de ICNIRP zitten in de beraadsgroep Straling van de Gezondheidsraad, zij adviseren dus eigenlijk zichzelf. Reflex is het met Europees geld betaalde onderzoek, waarbij (opnieuw) werd gevonden dat hoogfrequente straling schade toebrengt aan DNA.

Brief van Franz Adlkofer, 20 december 2005

Beste ...,

Slechts een deel van de resultaten van het Reflex-project is gepubliceerd in peer-to-peer tijdschriften. Als cordinator van het Reflex-project betreur ik dat sommige collega's onverantwoord lang wachten met het publiceren van hun resultaten. Maar ook nu al zijn genoeg resultaten gepresenteerd in zeer gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften, die de conclusie rechtvaardigen dat laagfrequente en hoogfrequente elektromagnetische velden de functies van genen kunnen veranderen en genen kunnen beschadigen, hoewel dat niet voor alle gesoleerde menselijke celsystemen geldt. Voor laagfrequente velden is het recent bevestigd, geheel onafhankelijk van het Reflex-project, door een research groep van de Universiteit van Basel in Zwitserland.

Het eindrapport van het Reflex-project dat na het verschijnen dadelijk naar de ICNIRP is gestuurd bevat alle noodzakelijke informatie om de geldigheid van de resultaten te beoordelen. Zeker voor een groep experts, zoals van de ICNIRP, moet dat geen probleem zijn. Ik ben zelf overtuigd en met mij de meeste van mijn collega's, dat de gegevens van het Reflex-project de kritiek doorstaan. We voelen ons verplicht om de resultaten niet alleen aan de wetenschappelijke wereld, maar ook aan de belastingbetaler te presenteren, zonder hun bijdrage was het onderzoek onmogelijk geweest. We zullen de resultaten ook bij allerlei gelegenheden presenteren, vanwege de houding van organisaties zoals de ICNIRP, die - als de publieke opinie geen druk uitoefent - helemaal niet of slechts langzaam reageren op nieuwe wetenschappelijke resultaten die niet in hun lijn liggen.

Het is natuurlijk moeilijk voor hen om zich te overtuigen van iets waarvan zij niet overtuigd willen worden. Het is waar, dat we de betekenis van de gegevens van het Reflex-project niet geheel begrijpen, met betrekking tot de gezondheid. Wat we op dit moment kunnen aannemen is, dat een mogelijk risico voor de menselijke gezondheid een beetje meer waarschijnlijk is dan tot nog toe wordt gedacht. Naar onze mening levert de wetenschappelijke kennis, waar het Reflex-project aanzienlijk aan heeft bijgedragen, alles bij elkaar genoeg informatie om het voorzorgsbeginsel te hanteren, meer serieus dan de verantwoordelijke politici en zakenmensen nu doen. Als je deze brief wilt publiceren, heb je mijn toestemming.

Frans Adlkofer
Verum Foundation
Mnchen
prof.adlkofer @ verum-foundation.de
www.verum-foundation.de

Vertaald door F. van VeldenLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie