Google Glass artikel in Vrij Nederland

zaterdag, 19 juli 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: Vrij Nederland
19 juli 2014

Naar aanleiding van een artikel over Google Glass in Vrij Nederland 26/27 (28 juni 2014), waarin met geen woord gewag werd gemaakt van de gevaren voor de gezondheid van elektromagnetische straling, is het volgende commentaar ingestuurd. VN heeft het cursieve deel weggelaten en de overblijvende tekst gepubliceerd in VN 29 (19 juli 2014)


Google Glass

Allemaal wel leuk en aardig, al die technologische snufjes in het artikel ‘Baas in eigen Google Glass’ (VN 26/27) maar ik vraag me af: waar blijft de mens? Worden patiënten gereduceerd tot gevallen die cijfertjes en meetresultaten opleveren waar alleen maar naar gekeken wordt?
En inderdaad, hoe staat het met de privacy? Volgens chirurg Marlies Schijven moeten we daar niet zo bang voor zijn anders zou dat de ontwikkeling van de Glass en zijn opvolgers in de weg kunnen staan. Maar dat men bezorgd is over de privacy lijkt me reëel. We worden nu al overal gevolgd door camera’s, pasjes, enz. En gegevens over onze ziektes willen we toch niet graag op straat hebben.
En tenslotte, alle gegevens, geprojecteerd in de Google Glass, worden draadloos doorgegeven. Hebben deze artsen wel eens gehoord van elektrohypersensitiviteit (EHS)? Mensen die niet meer tegen elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie kunnen? En daar doodziek van zijn?

Bovendien is de stralingsintensiteit van Google Glass groter dan die van smartphones.
Er wordt geschat dat 3% van de mensen elektrogevoelig is, dat is ongeveer een half miljoen. Door de politiek wordt hier geen aandacht aan besteed, er is geen draagvlak voor in de Tweede Kamer. De economische belangen zijn te groot en de Commissie EMV van de Gezondheidsraad meent dat EMV geen kwaad kan.
De meeste artsen in Nederland zijn nog niet op de hoogte dat EMV de gezondheid kan schaden. Mensen die lijden aan EHS worden door hen vaak niet serieus genomen. ‘Het zit tussen de oren’ is een veelgehoorde kreet als men zegt last te hebben van Wifi, zendmast, DECT-telefoon, mobieltje enz. Ze moeten maar met hun klachten leren leven of worden als psychiatrisch patiënt gediagnostiseerd en krijgen antidepressiva voorgeschreven. Maar ze worden ziek van EMV en alleen het vermijden van deze straling is de oplossing voor hun klachten.


Of we als patiënt voordeel hebben van de nieuwe snufjes, genoemd in het artikel, valt nog te bezien. Elektrogevoeligen zeker niet, zij kunnen tegenwoordig zelfs geen ziekenhuis meer bezoeken omdat ook daar overal wifi is.

Eke VriensLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie