Gezondheidsraad: ADHD: medicatie en maatschappij (Ritalin)

donderdag, 03 juli 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/ADHD_medicatie_en_maatschappij_201419.pdf .
3 juli 2014

De begeleidende brief van de Gezondheidsraad:


De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor is onvoldoende bekend over gepaste zorg. Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee vandaag uitgebrachte adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’.

En een stukje uit het rapport van de Gezondheidsraad.

De toename van het medicatiegebruik voor ADHD

De commissie maakt voor haar analyse van het medicatiegebruik gebruik van de
gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De SFK houdt
het aantal verstrekkingen van geneesmiddelen bij op basis van gegevens van meer
dan 95 procent van de openbare apotheken in Nederland. Deze data omvatten de
gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen. De feiten en cijfers over geneesmid-
delengebruik worden vervolgens geëxtrapoleerd naar landelijke cijfers.

Van de verstrekte medicijnen voor de behandeling van ADHD is methylfenidaat
veruit het belangrijkste. Van dit geneesmiddel bestaan kortwerkende varianten
en verschillende varianten met een langere werkingsduur door een
gereguleerde afgifte. In 2012 werden aan 200.000 (5 procent) van de bijna 4 mil-
joen jongeren tussen 0 en 21 jaar psychofarmaca verstrekt. Naast de medicijnen
tegen ADHD vallen ook antipsychotica, antidepressiva en slaap- en kalmerings-
middelen (benzodiazepines) onder de psychofarmaca.24 Methylfenidaat is veruit
het meest gebruikte psychofarmacon bij kinderen en jeugdigen. In figuur 2 is het
aantal verstrekkingen van methylfenidaat (zowel de kort- als de langwerkende
varianten) aan vier tot en met achttien jarigen weergegeven. Hieruit blijkt dat het
aantal verstrekkingen van methylfenidaat aan kinderen en jeugdigen in een peri-
ode van tien jaar meer dan verviervoudigd is.

De woorden EMV en straling komen in dit rapport uiteraard niet voor. Een
mogelijk verband tussen de viervoudige toename van het aantal patiënten
met ADHD gedrag en de blootstelling aan RF straling is de GR kennelijk
nog volledig ontgaan. Woont de GR in een ivoren toren met dichtgemetselde
ramen? Van het Yale rapport uit 2012 van Prof. Taylor nog nooit gehoord?:
Onderzoeken/6795/redir .
en meer recent:
Onderzoeken/8396/redir .

Zie ook het persbericht:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_medicatie_ADHD_baart_zorgen.pdf .
en
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/Participatie_van_jongeren_met_psychische_problemen_201418.pdf .

We zijn benieuwd naar de verdere toename van het medicijngebruik i.v.m. de
sterke toename van de stralingsbelasting waaraan de jongeren (en zij niet
alleen) blootstaan.

Ook:

nos.nl/artikel/670214-zorg-gezondheidsraad-over-ritalin.html .
4 juli 2014
en
Onderzoeken/7330/adhd_mobieltjes_en_lood .
en
Onderzoeken/6795/usa_yale_university_gedragsproblemen_bij_nakomelingen_door_mobieltje_tijdens_zwangerschap .
en
Onderzoeken/8396/effects_of_mobile_phone_radiation_%28900_mhz_radiofrequency%29_on_structure_and_functions_of_rat_brain .
en
wifiinschools.org.uk/resources/wifi+brain+July+2011.pdf .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie