Koeien en EMV (en zonnepanelen)

vrijdag, 27 juni 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.milieuziektes.nl/Pagina11.html .
10 mei 2014

Overgenomen van de website van Charles Claessens, voor de bijbehorende foto's zie bovenstaande link.

Melkkoeien


Nee, hier wordt niet de Nederlandse bevolking gemeend, die zo door de regering wordt beschouwd, maar echte koeien, die dieren, die melk produceren.

Er worden nogal wat berichten over problemen met koeien gemeld, in Duitsland als in Zwitserland.
Vaak worden die problemen dan aan zendmasten als schuldige toegeschreven.
Doch onderzoek naar andere elektrosmog bronnen worden dan vaak nagelaten.
Bij mijn literatuurlijst staat het dikke boek van Russ Allen, The Electrocution of America, die zijn melkveebedrijf helemaal naar de knoppen zag gaan door elektrosmog.
Bij hem was het probleem dat in de VS zo'n 70% van de stroom-nulleider via de grond naar de centrale terugvloeit. En dat gebeurde precies onder zijn stallen.
Daardoor stonden zijn koeien konstant onder stroom, met als gevolg een verminderde melkproductie.
Zoals gebruikelijk ontkende de energiemaatschappij dat in alle toonaarden.

Russ Allen heeft jarenlang geprocedeerd, en het uiteindelijk gewonnen, maar inmiddels was zijn bedrijf naar de knoppen.
Er zijn meerdere melkveebedrijven die met dergelijke problemen te kampen hebben.

Een mooi rapport is dat van Hillman and Stetzer milk production.
www.milieuziektes.nl/Rapporten/hillman%20stetzer%20milk%20production.pdf .

Onlangs werd ik ook om advies gevraagd door een melkveehouder.
Qua hoogfrequente straling was er slechts 0,2 µW/m² in de stallen, en buiten zo'n 18 µW/m². Hetgeen te verwaarlozen is.
De magnetische wisselvelden bedroegen 20-30nT, hetgeen ook normaal is.
Wel toonde de metalen buisconstructie, waar achter de koeien zich bevonden enorme magnetische gelijkvelden; de kompasnaald draaide spontaan meerdere malen om zijn as.
Deze kant van de rekken was nergens geaard. Dit effect is hetzelfde als wat we bij bedden aantreffen. De daar aanwezige metaaldelen (veren, etc.) worden na een zekere tijd statisch magnetisch.

De VLF detector toonde al snel de oorzaak van de problemen. Alle metalen delen vertoonden hoge elektrische velden.
De oorzaak ligt in de zonnepanelen, welke zich op het dak van de stallen bevinden, en dan nog eens extra de stroomomvormer, die de gelijkstroom van de panelen omzet in wisselstroom.
Daar de omvormer op het elektriciteitsnet is aangesloten, worden de *dirty air* signalen niet alleen in de ruimte, maar ook nog eens over alle elektrische kabels en metalen delen uitgezonden.

Nadat destroomomvormer was uitgezet was het muisstil in de stallen.
Nee, niet de koeien, maar de VLF detector.

Hieronder een spectrumanalyse van deze signalen, gemeten met de speciale Magnotracker antenne. (zie bovenstaande link)

Mijn ervaring is, dat dergelijke signalen wanneer zij zich in het µV gebied bevinden tolerabel zijn, maar wanneer ze in het mV gebied zijn, deze voor elektrosensitieve personen nadelig voor de gezondheid zijn.
Duidelijk is die hoge piek van 53mV, bij 365kHz.
En dat is in het gebied wat ik noem *dirty air*.
Dat vind ik gevaarlijk voor mensen, en dat zal het beslist ook voor koeien, en andere dieren zijn.

Nadat de omvormer uitgeschakeld was, kon ik in de ruimte toch nog 29mV meten met mijn sprietantenne.

De omvormer stond weliswaar uit, maar de zonnepanelen werkten nog door.

Ook in België worden problemen met zonnepanelen gemeld, en vaak is het zo, dat deze niet goed geaard zijn. Ik heb daar ook frequenties rond de 400kHz gemeten.

Bovenstaande sluit weer mooi aan bij het verhaal over de roodborstjes.

Het is merkwaardig dat al die *protestanten* die zo hard tegen (UMTS) zendmasten in de weer zijn, hier weinig van willen weten.

Het zal meer niet weten dan niet willen weten zijn.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie