Smartphoneverslaving: hoe het gevaar bestrijden?

maandag, 23 juni 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.e-gezondheid.be/smartphoneverslaving-hoe-het-gevaar-bestrijden/blog/1493?from_nl=ok .
16 juni 2014


Artikel gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste

In Azië zorgt de verslaving aan smartphones voor felle discussies.

Of we het gedrag nu als een psychische ziekte moeten gaan beschouwen, is nog niet uitgemaakt. Maar waakzaamheid is in ieder geval geboden…

Bestaat er een verslaving aan smartphones?
Hoe kunnen we het gevecht aangaan met de smartphonetrend bij jongeren?
Bestaat er een verslaving aan smartphones?
De psychiaters zijn voorlopig van mening dat er geen sprake is van verslaving. In de DSM-5 wordt verslaving aan toestellen met internetfuncties maar vermeld om te zeggen dat er nog meer onderzoek naar moet worden gedaan. De andere niet aan middelen gebonden verslavingen worden alvast niet unaniem aanvaard, behalve de gokspelen dan. Shoppen, videospelletjes en seks kunnen wel dwangmatige vormen aannemen, maar ze leiden niet op dezelfde manier tot verslavingsgedrag als alcohol of sigaretten bijvoorbeeld, aldus de onderzoekers.

Wat er ook van zij, uit de studies blijkt alvast dat jongeren almaar meer tijd doorbrengen op hun smartphones. Daar moet je geen onderzoek voor doen, want dat zie je zo, zullen sommigen allicht zeggen! Maar wat verontrustend is - nog los van het aspect «gezondheid» als gevolg van de blootstelling aan straling - is dat jongeren blijkbaar niet of nog moeilijk zonder hun smartphone kunnen. Ze hebben hem constant bij zich, dag en nacht en ongeacht wat ze doen. Sommigen vrezen dan ook dat jongeren zo andere belangrijke ervaringen missen.

Hoe kunnen we het gevecht aangaan met de smartphonetrend bij jongeren?
Het is niet vanzelfsprekend om een puber afstand te doen nemen van zijn geliefde gsm. Ideaal zou zijn om de gewenning een stapje voor te blijven en het gebruik van pc’s en andere schermen al op jonge leeftijd te beperken.

Maar als u thuis al tieners rondlopen hebt die aan hun gsm ‘verslaafd’ zijn - en de klok is nu eenmaal niet zomaar terug te draaien - kunnen de volgende tips u misschien helpen.

Kies uw wapens zorgvuldig uit: de gsm volledig verbieden is echt wel een illusie. Leg liever grenzen vast en houdt u er ook strikt aan.
Een voorbeeld: geen gsm tijdens het eten, en zeker niet na bedtijd.
Dat laatste is erg belangrijk omdat het gebruik van mobieltjes en internet de slaap verstoort.

Ga uw eigen gedrag na: als u tijdens uw vakantie op een draagbare pc werkt of als u ellenlange telefoongesprekken voert die pas stoppen als u aan tafel moet gaan, zult u niet erg geloofwaardig overkomen.
Misschien kunt u uw dochter of zoon motiveren om de stap te zetten door de goede voornemens samen te maken.

Probeer afstand te houden: voor jongeren is de gsm een heel intiem instrument.
Ze kunnen erdoor een eigen leven leiden waar niemand toegang tot heeft, ook als er andere mensen om hen heen zitten. Net dat gaat de ouders vaak op de zenuwen!
Maar het goede eraan is wel dat jongeren die zich vrij voelen vaak minder 'verslaafd' zijn aan hun gsm dan andere. Laat ze dus hun gang gaan, met of zonder internet, en binnen vastgelegde grenzen. Misschien zullen ze dan minder de behoefte voelen om hun toevlucht te nemen tot internet…

En over het gevaar van de RF straling zoals gebruikelijk geen woord.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie